УЛАЗНИ ПОРТАЛ, ДЕТАЉ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Hristić-Mijušković’s family Housе,
3, Dobračina Street

Споменик културе
Кућа породице Христић-Мијушковић,
Добрачина 3

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of the Hristić-Mijušković family was built in 1930, after the design by engineer Mijušković. The plot on which it was built belonged to Filip Hristić, diplomat, Minister of Foreign Affairs and later Minister of Education in the government of Prince Miloš Obrenović. Today, the descendents of the Hristić family live in the house. It was built as a one-storey building on the spot where a ground-floor house used to stand, in the style of academism. Architecturally it was well conceived, designed in the style of late academism, with a pronounced symmetry in spatial organization and treatment. Together with the movable objects and family archives, this building represents a characteristic residential house of its time, an important element in the ambience of Dobračina Street and the broader historic center of Belgrade.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа породице Христић-Мијушковић подигнута је 1930. године, према пројекту инжењера Мијушковића. Парцела на којој је саграђена припадала је Филипу Христићу, дипломати, министру иностраних дела и касније министру просвете у влади кнеза Михаила Обреновића. Данас у њој живе потомци породице Христић. Грађена је као спратни објекат, на месту првобитне приземне куће. Oбликована je у маниру касног академизма са наглашеном симетричношћу у просторној концепцији и обради. Заједно са покретним предметима и породичном архивом, овај објекат представља карактеристичан стамбени објекат свога времена, значајан чинилац у амбијенту Добрачине улице и ширег историјског градског центра Београда.

 

Службени гласник РС бр. 17/97