ИЗГЛЕД ИЗ ФРАНЦУСКЕ УЛИЦЕ
 
СПОМЕН ПЛОЧА
 
ЦЕНТРАЛНО СТЕПЕНИШТЕ, ДЕТАЉ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Nikola Pašić’s House,
21, Francuska Street   

Споменик културе
Кућа Николе Пашића,
Француска 21

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1872 for the Džanga merchants as a modest family house. It was bought in 1893 by Nikola Pašić, politician and statesman, who lived in it until his death in 1926. The house acquired its present day appearance in 1921 during a thorough reconstruction after the ideas of its owner and the design by engineer Marijan Vujović. A typical town house from the second half of the nineteenth century was then reshaped in the style of academic architecture from between the two world wars because it was more appropriate to the status of its owner and the demands of the time. In 1936 a marble plaque was placed on the house as a memorial to this exceptionally important personality of Serbian history, prime minister, leader of the Radical Party, president of the National Assembly and the Council of Ministers, the Mayor of Belgrade and ambassador to Russia.
The house of Nikola Pašić is important primarily as the home of an eminent person, but also as a document of the life style of an affluent bourgeois family.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је изграђена 1872. године за трговце Џанга као скромна породична кућа. Године 1893. купио ју је политичар и државник Никола Пашић и у њој живео све до смрти, 1926. године. Данашњи изглед кућа је добила 1921. године, када је темељно преправљена по идејама власника и пројекту инжењера Маријана Вујовића. Том приликом је типична грађанска кућа из друге половине XIX века преобликована у духу академске међуратне архитектуре која је више одговарала угледу власника и захтевима времена. Године 1936. постављена је мермерна спомен плоча као подсећање на ову изузетно значајну личност српске историје, председника владе, лидера Радикалне странке, председника Народне скупштине и Министарског савета, председника Београдске општине и посланика у Русији. Кућа Николе Пашића значајна је, пре свега, као дом знамените личности, али и као документ начина живљења богате грађанске породице.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84