ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, АТЛАНТ
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Milorad Pavlović’s House,
11-13, Kralja Petra Street

Споменик културе
Кућа Милорада Павловића,
Краља Петра 11-13

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of merchant Milorad Pavlović was built in 1884. There are two buildings with individual entries, but underneath the same roof and a uniformly treated façade. It is assumed that the author of the design was architect Jovan Ilkić. The commercial character of Kralja Petra Street required that shops be located on the ground floor; a representative apartment was on the upper floor. The façade was done in the style of academism. Above the rustic ground floor there is an upper floor with the central motif of decorative pillars with atlantes supporting the exceptionally strong cornice. By its characteristics, the house of Milorad Pavlović belongs to the few representative Belgrade town houses from the late nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа трговца Милорада Павловића подигнута је 1884. године. Кућу чине два објекта са независним улазима, али под заједничким кровом и јединствено обрађене фасаде. Претпоставља се да је аутор објекта архитекта Јован Илкић. Tрговачки карактер Улице Краља Петра условио је да у приземљу буду трговачке радње, а на спрату по један репрезентативан стан. Фасада је академски обликована. Над рустичним приземљем налази се спрат чији централни мотив представљају декоративно обрађени прислоњени ступци са атлантима који носе изузетно јак кровни венац. По својим особеностима кућа Милорада Павловића припада невеликом броју репрезентативних грађанских кућа Београда с краја XIX века.
 

Службени гласник РС бр.32/01