ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА УЛИЦА, 1930.
 
СЕГМЕНТ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ОРИГИНАЛНИ ИЗГЛЕД КУПОЛЕ
 
ИЗГЛЕД ИЗ ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВЕ УЛИЦЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Mihaјlo Đurić’s House,
13, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе
Кућа Михајла Ђурића,
Господар Јевремова 13

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Mihaјlo Đurić was built around 1910 after the design by architect Jovan Novaković. It has the ground floor, one upper floor and a corner dome, also a characteristic roof supported by semi-circular arches above the architrave tops of the windows. The corner is rounded and emphasized by balconies on the first floor and below the dome. A Balcony appears on the facade towards Kralja Petra Street, where the inclination of the terrain turns the basement into the ground floor, so that the house has two storeys on that side. The ornaments are very particularly rich in the semi-circular areas above all window apertures. The house of Mihaјlo Đurić is a remarkable work of architect Novaković, realized in Belgrade in the early 1900s and a significant effort toward the establishment of a national style the twentieth century architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Михајла Ђурића изграђена је око 1910. године по пројекту архитекте Јована Новаковића. Објекат има приземље, један спрат и угаоно кубе, чији карактеристичан кров подржавају полукружни лукови изнад архитравно завршених прозора. Угао је заобљен и истакнут балконима по кривини на првом спрату и испред кубета. Балкон се појављује на фасади према улици Краља Петра, где се због терена у паду сутерен претвара у приземље, па зграда на овој страни има два спрата. Орнаментика је нарочито богато примењена на полукружним пољима изнад свих прозорских отвора. Кућа Михајла Ђурића представља вредно остварење архитекте Новаковића, реализовано у Београду почетком века, и значајан покушај стварања српског националног стила у архитектури почетком XX века.
 

Службени гласник РС бр.51/97