ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ УЛАЗНОГ ПОРТАЛА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ ФРАНЦУСКЕ УЛИЦЕ
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Leona Panajot’s House,
31, Francuska Street

Споменик културе
Кућа Леоне Панајот,
Француска 31

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Leona Panajot in Belgrade is a family house built in 1908 after the design by architect Petar Bajalović. It has a cellar, ground floor, upper floor and loft. Its architectural design is in art nouveau style and as such the house was exhibited at the Fourth Yugoslav Art Exhibition in Belgrade in 1912. The main facade has lost relief and strong final roof cornice, broad pilasters and a separate cube of a square tower on the right side of the building. The decoration is floral, done in plaster on the facade and in wood on the entrance doors, with skilfully executed details. Its architectural design and rich plastic decoration make it a representative example of the town residential building.
The importance of the building rests upon the fact that it is a remarkable work of a renowned Belgrade architect and the work important for the development of architecture in Belgrade, in the first half of the twentieth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Леоне Панајот у Београду је спратна породична кућа, саграђена 1908. године, према пројекту архитекте Петра Бајаловића. Састоји се од подрума, приземља, спрата и поткровља. Архитектонски је обликована у маниру сецесије. Као изразито дело овог стила кућа је представљена на IV југословенској уметничкој изложби 1912. године у Београду. Главна фасада је наглашена плитко профилисаним венцима и јаким завршним кровним венцем, широким пиластрима и посебно издвојеним кубусом четвртасте куле на десној страни објекта. Декоративну обраду одликује богата флорална орнаментика, како на фасади у малтеру тако и на вратима у дрвету, са зналачки изведеним и складно укомпонованим занатским детаљима. Складним архитектонским решењем и богатом пластиком издваја се као репрезентативни пример градске стамбене куће.
Значај објекта проистиче и из чињенице да представља истакнуто ауторско дело познатог београдског архитекте и да је од изузетног значаја за развој архитектуре Београда у првој половини XX века.
 

Службени гласник РС бр.51/97