КУЋА МАРКА МАРКОВИЋА У АМБИЈЕНТУ ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ УЛИЦЕ, 2006.
 
ИЗГЛЕД ИЗ КАПЕТАН МИШИНЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2006.
 
  Cultural monument
House of the Bookseller Marko Marković,
45a Gospodar Jovanova St.

Споменик културе
Кућа књижара Марка Марковића,
Господар Јованова 45а
 
Lokacija     Location
 
 
The house of the bookseller Marko Marković was built in 1904 to a design by the architect Jelisaveta Načić. Minor alterations done in 1936 to blueprints by the engineer Jan Švejkar were fully respectful of the original design. It is a corner one-storey family house with a garden designed in the style of academism. The façade is articulated by a belt course and shallow pilasters with Corinthian capitals, and the architectural ornaments at the sides of the windows, on the pediments above the windows and the cornice contribute to the overall stylistic coherence. The house is an important design of the first woman architect in Serbia and the only surviving example of a family house in her diverse architectural portfolio. Apart from its architectural and townscape quality as well as its location on the Danube slope testifying to a continuity of organized urban life, the house is also an authentic example of the early-20th century urban middle-class home.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа књижара Марка Марковића је саграђена 1904. године по пројекту архитекте Јелисавете Начић. Мање преправке према нацртима инжењера Јана Швејкара, уз максимално очување аутентичности објекта, извршене су 1936. године. Грађена је као угаона, приземна породична кућа са баштом, обликована у духу академизма. Фасада је кордонским венцем рашчлањена на две хоризонталне целине, док је употребом плитких пиластера са коринтским капителима остварена вертикалност. Јединственом стилском концепту куће доприноси употреба архитектонских украса који фланкирају прозоре, затим на наглашеном забату изнад прозора и кровном венцу као посебном декоративном елементу. Кућа књижара Марка Марковића представља значајно ауторско остварење прве жене архитекте у Србији и једини сачувани пример породичне куће из тематски разноликог стваралачког опуса ауторке. Својим архитектонским и урбанистичким концептом и локацијом на простору Дунавске падине, сведочи о историјском континуитету организованог градског живота у дужем временском периоду. С друге стране, аутентичан је пример грађанске куће с почетка 20. века.
 

Службени гласник РС бр. 33/13