ГОСПОДАР ЈОВАНОВА УЛИЦА
 
ИЗГЛЕД ИЗ ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ УЛИЦЕ
 
СПОМЕН ПЛОЧА
 
ГЛАВНИ УЛАЗ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Jovan Skerlić’s House,
42, Gospodar Jovanova Street

Споменик културе
Кућа Јована Скерлића, 
Господар Јованова 42

 
 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of literary critic Jovan Skerlić (1877-1914) was built in the first decade of the twentieth century as a family residential building. This corner house had façades designed in the style of Art Nouveau but today the decorations are visible only above the central projection and in the façade cornice. Functionally, the building is a bourgeois house from the turn of the centuries. Jovan Skerlić lived in it with his family from 1905 to his death in 1914. He held many posts – he was professor, literary critic and editor of “Srpski književni glasnik” (Serbian Literary Gazette), journalist, member of the Serbian Royal Academy, member of the parliament. Fascinated by the struggle for the implementation of national ideals and realization of democratic principles, active in the political, pedagogical and social spheres, Skerlić remained the greatest authority in Serbian literary criticism and his word meant final decisions not only in literature but also in the areas of culture and politics. In addition, he was the ideologue of the revolutionary Yugoslav youth and directed it towards European traditions of liberal democracy, towards the principles of social justice and national liberation, the most progressive ideas from the early twentieth century. The fact that such a personality as Dr. Jovan Skerlić lived in it gives this house a memorial character.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа књижевног критичара Јована Скерлића (1877-1914) саграђена је у првој декади XX века. Породична стамбена кућа, подигнута на углу две улице, обликована је у сецесијском маниру, док је данас пластика видљива само изнад централног ризалита и у фасадном венцу. У функционалном погледу, представља тип грађанске куће на прелазу два века. У овој кући је, од 1905. до смрти 1914. године, становао Јован Скерлић са породицом. Скерлић је обављао многе дужности – био је професор, књижевни критичар и уредник Српског књижевног гласника, новинар, члан СКА, народни посланик. Занесен борбом за остварење националних идеја и оживотворење демократских начела, активан на политичком, педагошком и друштвеном плану, остао је највећи и најауторитативнији критичар у српској књижевности, а његова реч значила је коначан суд подједнако у књижевном, културном и политичком погледу. Уз то, био је идејни вођа револуционарне југословенске омладине, коју је усмеравао ка европској традицији либералног демократизма, ка начелима социјалне правде и националног ослобођења, као најпрогресивнијим идејама на почетку XX века. Чињеница да је у овој кући провео део живота и рада познати критичар др Јован Скерлић, даје јој меморијални карактер.

 

Службени лист града Београда бр. 23/84