ПОП ЛУКИНА УЛИЦА, 1910.
 
ПОП ЛУКИНА УЛИЦА, 1930.
 
ГЛАВНИ УЛАЗ, ДЕТАЉ СТЕПЕНИШТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Engineer Miladin Pećinar’s House,
5, Pop Lukina Street

Споменик културе
Кућа инжењера Миладина Пећинара,
Поп Лукина 5

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house was built in 1928 after the design by engineer Miladin Pećinar, in the style of academism. Miladin Pećinar (Ljubinić, 1893 – Belgrade, 1973), engineer, professor, members of the Academy of Sciences used to live and work in it until the end of his life. After he had finished high school in Užice, Miladin Pećinar studied at the Faculty of Civil Engineering in Belgrade and Rome. In the meantime he took part in the 1912-1918 wars. He finished the studies in Hydro-engineering in Belgrade, in 1921. Then he worked in the General Waterworks Administration, in an independent hydro-technical bureau, in the Hydro-meteorological Administration and after 1949 he taught at the Faculty of Civil Engineering. As designer, professor and councillor, he was a pioneer in the building of dams.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа је саграђена 1928. године по пројекту инжењера Миладина Пећинара у маниру академизма. Миладин Пећинар (Љубинић, 1893 – Београд, 1973), инжењер, професор, академик, живео je и радио у овој кући до краја живота. Након што је завршио гимназију у Ужицу, студирао је на Грађевинским факултетима у Београду и Риму. У међувремену, учествовао је у ратовима 1912-1918. године. Прекинуте студије хидротехнике завршио је у Београду 1921. Радио је у Генералној дирекцији вода, самосталном Хидротехничком бироу, у Хидрометеоролошкој служби, а од 1949. године био је професор на Грађевинском факултету. Као пројектант, професор и саветник, сматрати се пиониром у нашем конструкторству брана.

 

Службени лист града Београда бр. 26/92