УЛАЗНО СТЕПЕНИШТЕ, ОГРАДА
 
ИЗГЛЕД ИЗ ТАКОВСКЕ УЛИЦЕ
 
ИЗГЛЕД ИЗ ДВОРИШТА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Filip Filipović’s House,
37, Takovska Street

Споменик културе
Кућа Филипа Филиповића,
Таковска 37

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house where Filip Filipović lived and work after 1912 was built at the end of 19th or the beginning of the 20th century. It is semi-detached type of the house tipical for the Belgrade suburbs.  He was one of the most prominent pre-revolutionist and founder of the Socialist Workers’ Party of Yugoslavia. Exclusive value of the building is the memory of Philip Filipovic, who dedicated his life and revolutionary work to the history of Party and labor movement, both in the field of theoretical thought and interpretation of ideas of the communist movement, as well as the founder and longtime leader of the Socialist Workers’ Party of Yugoslavia.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа у којој је од 1912. године живео и радио Филип Филиповић, један од најистакнутијих предратних револуционара и оснивача Социјалистичке радничке партије Југославије, саграђена је крајем ХIХ или почетком ХХ века. По својој концепцији припада типу двојних кућа, какве су подизане на некадашњој периферији града. Искључива вредност објекта је успомена на Филипа Филиповића, који је своје животно и револуционарно дело уткао у историју Партије и радничког покрета, како на пољу теоријске мисли и тумачења идеја комунистичког покрета, тако и као оснивач и дугогодишњи руководилац Социјалистичке радничке партије Југославије.

 

Службени лист града Београда бр. 23/84