УЛАЗНА КАПИЈА
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
ЦЕНТРАЛНО СТЕПЕНИШТЕ, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Dr. Stanoje Stanojević’s House,
32, Svetogorska Street

Споменик културе
Кућа др Станоја Станојевића,
Светогорска 32

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was erected between 1897 and 1899. Conceived as a family house it is, by its functional structure, an example of higher standard of living. Dr. Stanoje Stanojević (1874-1937), historian, member of the Serbian Academy of Sciences, professor at Belgrade University, editor of the first modern encyclopaedia and one of the founder of “Politika”, lived and worked in this house from 1904 to 1937. He studied with Konstantin Jireček and Vatroslav Jagić and finished his doctorate in Vienna, in 1896. He was the follower of Ilarion Ruvarac and his school of history. Stanojević belongs to the first generation of historians educated at European universities. He was a broadly cultured man of many interests, he had profound knowledge of history, knew Latin, Greek, Old Church Slavonic and major European languages. His basic orientation was mediaeval history of Serbia and the Serbian lands, primarily the early Middle Ages and the time of the Nemanjids. He was one of the founders of the Byzantine studies in Serbia. Stanoje Stnaojević is the author of six hundred and sixteen works, and the most popular are “Byzantium and the Serbs” and “The History of the Serbian People”. He was also the editor of the first “Popular Serbian-Croatian-Slovenian Encyclopaedia”. Stanojević organized himself and initiated the establishment of historic societies. He was corresponding member of science academies in Bucharest, Prague and Munich.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута између 1897. и 1899. године и у функционално просторном склопу представља репрезентативни вид становања грађанске класе. Др Станоје Станојевић (1874-1937), историчар, члан САНУ-а, дугогодишњи професор Београдског универзитета, уредник прве наше савремене енциклопедије и један од оснивача „Политике“, живео је и радио у овој кући од 1904. до 1937. године. Студирао је историју у Бечу код Константина Јиречека и Ватрослава Јагића. Докторирао је 1896. године у Бечу. Био је следбеник Илариона Руварца и његове критичке историјске школе. Спада у први нараштај европски научно образованих историчара, широке културе и интресовања и опсежних знања. Основна оријентација била му је средњовековна историја Србије и српских земаља. Био је један од утемељивача византолошких студија у Срба. Библиографија радова Станоја Станојевића броји преко шесто библиографских јединица. Најважнија његова дела су: „Византија и Срби“ и „Историја српског народа“. Посебно је заслужан као уредник прве „Народне енциклопедије српско-хрватско-словеначке“. Организовао је и иницирао оснивање историјских друштава. Био је дописни члан академија наука у Букурешту, Прагу и Минхену.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84