ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ РАДНЕ СОБЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА, САЛОН
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ САЛОНА
 
САМОВАР
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Dr. Lazar Paču’s House,
14, Simina Street

Споменик културе
Кућа доктора Лазара Пачуа,
Симина 14

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house was built in the 1880s. Dr. Laza Paču (1855-1915) lived in it from 1890 to 1915. Lazar Paču studied medicine, economic and financial sciences in Zurich where he joined the student circle influenced by the ideas of Bakunin. With Pera Todorović he starts a socialist journal in Novi Sad – “Straža” (1877-1879). After he had graduated medicine in Berlin, he worked as a municipality doctor in Belgrade, then as the head of the State Monopoly and one of the most influential members of the Radical party. As Minister of Finances he began the reorganization of financial services in Serbia and was instrumental in the conclusion of loan agreements with France for armament purposes and the building of the railway network. In the absence of Nikola Pašić, Paču was handed as Deputy Minister of Foreign Affairs, the Austro-Hungarian ultimatum to Serbia on July 23, 1914. With its functional spatial structure, the house is a representative example of late nineteenth century houses.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

У кући која је подигнута осамдесетих година XIX века, др Лазар Пачу (1855-1915) живео је од 1890. до 1915. године. Лазар Пачу студирао је медицину и проучавао економске и финансијске науке у Цириху, где се придружио студентском кружоку под утицајем Бакуњинових идеја. Са Пером Тодоровићем покренуо је социјалистички часопис „Стража“ (1877-1879) у Новом Саду. По завршетку медицине у Берлину, био је општински лекар у Београду, a затим управник Државних монопола, члан Државног савета и један од најутицајнијих чланова Главног одбора Радикалне странке. Као министар финансија утицао је на реорганизацију финансијске службе у Србији и на склапање низа зајмова у Француској, за наоружање и изградњу железница. У одсуству Николе Пашића, Пачуу је, као заступнику министра спољних послова, уручен аустро-угарски ултиматум Србији 23. јула 1914. године. Кућа др Пачуа у функционалном и просторном склопу представља репрезентативан тип куће са краја XIX века.

 

Службени лист града Београда бр. 23/84