ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1979.
 
ГЛАВНИ УЛАЗ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ЗИДНЕ СЛИКЕ У УЛАЗНОМ ХОЛУ ЗГРАДЕ, РАД СЛИКАРА ДРАГУТИНА ИНКИОСТРИЈА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 


Cultural monument
Dimitrije Živadinović’s House,
16, Gračanička Street

Споменик културе
Кућа Димитрија Живадиновића,
Грачаничка 16

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Dimitrije Živadinović was built in 1904 after the design by well-known Belgrade architect Milan Antonović, as a business-residential building with the basement and ground floor dedicated to the requirements of paper trade and a residential block on the upper floor. The representative building of a renowned Belgrade merchant had the characteristics of Art Nouveau architecture, introduced at the beginning of the century as a novelty by its designer Milan Antonović into the architecture of the city which was obviously marked by the features of Oriental and academic styles. The entrance hall was painted by well–known decorative painter Dragutin Inkiostri. Two storeys were added to the house in 1926-1927. The design for the extension was done by architect Samuel Simbul, but the original appearance of the building was not change substantially. The importance of the building rests on the fact that it represents the work of one of the best-known Belgrade architects and speaks of its financier who left the city of Belgrade a legacy of valuable architectural creations.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Димитрија Живадиновића саграђена је 1904. године по пројекту познатог београдског архитекте Милана Антоновића као пословно-стамбена зграда са простором за трговину хартијом у сутерену и приземљу и стамбеним просторијама на спрату. Репрезентативна зграда угледног трговца у београдској чаршији имала је одлике сецесијске архитектуре коју је њен пројектант Милан Антоновић, као новину, уносио почетком века у архитектуру града са изразитим печатом оријенталне и академске архитектуре. Улазни хол је осликао познати декоративни сликар Драгутин Инкиостри. Два спрата су дозидана 1926-1927. године по пројекту архитекте Самуела Сумбула што није битно изменило првобитни изглед објекта. Значај објекта произилази из чињенице да репрезентује дело једног од најпознатијих београдских архитеката и да сведочи о личности инвеститора који је Београду оставио у наслеђе вредне архитектонске објекте. 
 

Службени гласник РС бр. 51/97