СЕГМЕНТ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД КУЋЕ, 1927.
 
РАДНА СОБА, 1931.
 
ЦРТЕЖ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРОЈЕКАТ КУЋЕ БРАНИСЛАВА И ДАНИЦЕ КОЈИЋ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Branislav Kojić’s House,
6, Zadarska Street

Споменик културе
Кућа Бранислава Којића,
Задарска 6

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of renowned Belgrade architect Branislav Kojić, one of the founders of the modern movement was built in 1926 after his own design which was the result of Kojić’s investigations in a possible combination of recognizable motifs of vernacular and elements of modern architecture. It represents the most significant example of the application of folkloristic details in Belgrade inter-war architecture. The dominant features of the main façade are two bay windows on the first floor and projecting roof the follows the curving forms. The sculptural softness of the undulating wall, achieved through stylized bay windows taken over from vernacular architecture, is a recognizable motif that ranks this building among the first examples of expressionism in residential architecture in this region.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа познатог београдског архитекте Бранислава Којића, једног од оснивача Групе архитеката модерног правца, подигнута је 1926. године према пројекту самог архитекте. Реализација пројекта за сопствену кућу настала је као резултат истраживања архитекте Којића на пољу повезивања препознатљивих мотива традиционалног градитељства и елемената модерне архитектуре и представља најзначајнији пример фолклоризма у београдској међуратној архитектури. Главном фасадом куће доминирају два еркера на првом спрату и истурени кров који прати заобљеност форми. Пластична мекоћа валовитог зида, постигнута стилизацијом еркера преузетих из народног градитељства, препознатљив је мотив који овај објекат сврстава у прве примере експресионизма у стамбеној архитектури код нас.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 981/1
од 1.6.1976.