ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1979.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
АРХИВСКИ ПЛАН, 1888.
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1979.
 
 

Cultural monument
Andra Đorđević’s House,
21, Kneginje Ljubice Street

Споменик културе
Кућа Андре Ђорђевића, 
Кнегиње Љубице 21

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Andra Đorđević was built in 1888 on the Danube slope, at the time when rich and renowned Belgrade families began to build houses in this, predominantly Turkish, part of Belgrade, which afterwards gradually acquired its urban features. A relatively small house with the characteristic floor plan and street gate leading first into the courtyard and then into the house, was designed in the style of academism, characteristic of the nineteenth century architecture. The designer of the simple ground–floor house was professor at the Technical Faculty of Belgrade University, architect Andra Stevanović. It was his first realized design. In the following decades Andra Stevanović will design some of the most important buildings in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Андре Ђорђевића саграђена је 1888. године на дунавској падини у време када имућне и угледне београдске породице почињу да  насељавањају овај некада искључиво турски део града. Невелика кућа са карактеристичном „Г“основом и уличном капијом преко које се улазило у двориште, па тек онда у кућу, обликована је на начин карактеристичан за академску архитектуру XIX века. Пројектант ове једнопородичне стамбене приземнице је архитекта Андра Стевановић, професор Техничког факултета Велике школе у Београду. Ово је први изведени објекат аутора чији ће потпис носити пројекти за неке од најзначајнијих грађевина у Београду у наредним деценијама.
 

Службени гласник РС бр. 51/97