ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1876.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, СРЕДИНОМ ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДИВАНХАНА
 
СОБА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of outstading value
Princess Ljubica’s Residence,
8, Kneza Sime Markovića Street

Споменик културе од изузетног значаја
Конак кнегиње Љубице,
Кнеза Симе Марковића 8

 
Lokacija     Location
 
 
 

Princess Ljubica’s Residence is one of the most representative preserved examples of urban architecture from the first half of the nineteenth century in Belgrade. It was built in 1829-1831 as the official residence of Prince Miloš Obrenović, after the concept and under the supervision of Hadži Nikola Živković, the first architect of the new Serbia. The new residence was meant to be a symbol of the improved economic strength and established power of Miloš Obrenović after the Sultan’s edict from 1830. The Prince rarely stayed in the house, which was located near the fortress still inhabited by the Turks, and therefore his wife, Princess Ljubica, moved in with their sons.It is a detached building, enclosed with a high wall and greenery. It has a courtyard accessed through a carriage entrance and a spacious inner garden towards Kosančićev venac Street. With its main façade comprising a domineering oriel of the living room, Princess Ljubica’s residence is turned toward the Sava river. The cellar has vaulted ceilings, while the ground and upper floors were built in brick and timber frame structure. Above the four–gabled roof covered in tiles, rises an octagonal dome. The ground and upper floors have a central hall with other chambers arranged around it. The ground floor living room is turned toward the garden and the other living room on the upper floor is turned toward the street.The house has all the characteristics of urban houses of the Serbian-Balkan style with decorative elements that suggest influences of European architecture.
The Princess Ljubica’s Residence has changed function several times. It is presently one of the venues of the City Museum of Belgrade.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Конак кнегиње Љубице представља један од најрепрезентативнијих сачуваних примера градске архитектуре из прве половине ХIX века у Београду. Саграђен је 1829-1831. године, као званична резиденција кнеза Милоша Обреновића, по идејама и под надзором Хаџи Николе Живковића, првог неимара обновљене Србије. Нови конак је требало да посведочи о нараслој економској моћи и учвршћеној власти Милоша Обреновића после добијања Хатишерифа 1830. године. Кнез је ретко боравио у овој згради, која је била веома близу тврђаве у којој су се налазили Турци, па се зато у конак уселила кнегиња Љубица са синовима. Конак је смештен у средиште пространог дворишта, окружен зеленилом и ограђен високим зидом. У спољaшње двориште улазило се кроз колску капију, а пространа унутрашња башта оријентисана је према Косанчићевом венцу. Главна фасада Конака, којом доминира еркер диванхане, окренута је према Сави. Подрум је покривен сводовима, приземље и спрат су зидани у опеци и бондруку. Над четвороводним кровом покривеним ћерамидом уздиже се осмострано кубе. Приземље и спрат конака имају средишњи хол око којег су распоређене остале одаје. Диванхана у приземљу је оријентисана према башти, а друга диванхана, смештена на спрату, окренута је према улици. Kонак кнегиње Љубице има одлике градских кућа подигнутих у духу балканске архитектуре, док су у детаљима архитектонске обраде фасада видни утицаји европских стилова. Конак је више пута мењао намену, а данас се у њему налази део збирке Музеја града Београда.

 

Службени гласник СРС бр. 14/79