ДЕТАЉ ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ, 2009.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, 2009.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, ПРОЈЕКАТ 1928/29.
 
ИЗГЛЕД СТЕПЕНИШТА, 2009.
 
ДЕТАЉ РЕЦЕПЦИЈЕ, 2009.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2009.
 
  Cultural monument
Prag Hotel,
25–27 Kraljice Natalije St.

Споменик културе
Хотел „Праг” у Београду,
Краљице Наталије 25-27
 
Lokacija     Location
 
 
Prag Hotel was built in 1929 to an Art Deco design by the architect Djuro Borošić for Evgenija Milićević, the wife of a distinguished Belgrade lawyer, Radomir Milićević, and her sister Natalija Marić. The plan of the commanding corner edifice shows two essentially triangular wings, each set along a busy street – which house restaurants, guest rooms and service rooms – and centrally located means of vertical circulation, a lift and oval stairways. Originally a five-story building, it received additions in 1936, to a design of the same architect, and in 1977. The purity of the architectural concept is enhanced by the gradation of the tall corner front, unornamented wall surfaces, darker elements of horizontal articulation and lighter relief decoration producing the effect of polychromy. The panels with allegorical figural representations in relief are the work of the sculptor Svetomir Poček. The first, and rare, Art Deco hotel in Belgrade, the design of which was displayed in exhibitions of modern architecture in Belgrade and Prague, is a remarkable architectural work of an important Belgrade architect. With its mainly business clientele from the country and abroad, it played an important role in the social, commercial, cultural and entertainment life of the city, while its architecture shows that interwar Belgrade kept abreast of contemporary European trends.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Праг” је саграђен 1929. године према пројекту архитекте Ђуре Борошића, за Евгенију Милаћевић, супругу угледног београдског адвоката Радомора Милаћевића и њену сестру Наталију Марић. Маркантни угаони објекат, првобитно четвороспратни, обликован је у стилу ар декоа. У основи су формирана два тракта у правцу регулације две важне београдске улице. Између трактова, у којима су смештени ресторани, собе и сервисне просторије, постављене су вертикалне комуникације – лифт и овално степениште. Објекат је дограђен и надзидан 1936. године, према пројекту истог архитекте, и 1977. године. Чистоти архитектонског концепта доприноси степеновање високог угаоног фронта, безорнаменталних зидних маса и архитектонске пластике, који уз сегменте хоризонталне артикулације тамнијег тона и светлу рељефну фасадну скулптуру успостављају ефекте полихромије на фасади. Рељефне панеле са алегоријским фигуралним представама израдио је скулптор Светомир Почек. Репрезентативно здање, први и један од ретких хотелских објеката у Београду изведених у стилу ар декоа, чији је пројекат представљан на изложбама модерне архитектуре у Београду и Прагу, представља упечатљиво ауторско остварење значајног београдског архитекте. Примајући претежно госте из пословних кругова Србије и Европе, имао је значајну улогу у друштвено-пословном и културно-забавном животу Београда, а његова архитектура показује како је у периоду између два светска рата Београд пратио савремене токове у култури великих европских градова.
 

Службени гласник РС бр. 37/13