ПАРИСКА УЛИЦА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
АМБИЈЕНТ ОКО ХОТЕЛА „НАЦИОНАЛ“, 1925.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ИЗГЛЕД СА ВЕЛИКИХ СТЕПЕНИЦА
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1980.
 
 

Cultural monument
Nacional Hotel,
9, Pariska Street

Споменик културе
Хотел „Национал“,
Париска 9

 
Lokacija     Location
 
 
 
Hotel “Nacional” was opened in 1869 as “Popular Tavern”, on the plot where a guest house had previously stood. Its street façades, along Pariska and Velike stepenice, were designed in the style of academism with neo-renaissance elements in the details. The balanced masses owe much to the symmetrical distribution of apertures and an emphasized horizontal division of storeys with the dividing cornice. The façade overlooking Pariska Street has a low central projection ending in the roof zone with an attic bearing two side ornaments shaped as vases. Presumably the name of the hotel was written there.
Hotel “Nacional” belongs to the group of “Kalemegdan hotels” on the borderline between the town and the military fortress, built immediately after the Serbian cities were liberated in 1867. Hotel “Nacional” is an important example of a building that has preserved the continuity of its function for a whole century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Под називом „Народна гостионица“, хотел „Национал“ је отворен 1869. године на месту ранијег објекта угоститељске намене. Уличне фасаде, уз Париску и улицу Велике степенице, обликоване су у духу академизма са применом елемената неоренесансе у обради детаља. Уравнотеженост маса постигнута је симетричним распоредом отвора и наглашеном хоризонталном поделом етажа подеоним венцима. Фасада према Париској улици оживљена је средишњим плитким ризалитом који се у зони крова завршава атиком са два бочна украса у виду ваза, на којој је вероватно било исписано име хотела. Хотел „Национал“ припада групи тзв. „калемегданских хотела“ на граничном простору између вароши и војне тврђаве, који су подизани непосредно после ослобађања српских градова 1867. године. Овај хотел представља значајан пример објекта који је у трајању од једног века очувао континуитет јавне намене.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84