ЕНТЕРИЈЕР, ХОТЕЛСКА СОБА, ОКО 1960.
 
ЕНТЕРИЈЕР, ХОТЕЛСКА СОБА, ОКО 1960.
 
ПАСАЖ ИЗМЕЂУ ОБИЛИЋЕВОГ ВЕНЦА И КОСМАЈСКЕ УЛИЦЕ, 1930.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1936. ГОДИНА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Majestic Hotel,
28, Obilićev venac Street

Споменик културе
Хотел „Мажестик“,
Обилићев венац 28

 
Lokacija     Location
 
 
 
Hotel Majestic was built from April 22, 1936 to September 10, 1937 after the design by architect Milan S. Minić, who was not only designer and builder, but also the owner of the building.
The hotel has two buildings, designed for the hotel, that form a uniform functional whole. The first building was finished in 1936, and then extended in 1940 on the plot which makes a right angle with the first one. The first building of the hotel Majestic has a cellar, ground floor, gallery and six floors. It has a massive structure with supporting walls of brick and reinforced concrete horizontal and vertical cerclages. The roof structure of the dining-hall is a reinforced concrete shell with a circular ring that encloses the bordering ribs. The centrally formed circular surface is glazed with glass prisms and the hall gets natural light through them. The roof structure of the dining-hall is supported by round columns, placed next to the massive circular wall.
Hotel Majestic is the most important work of architect Milan Minić, in line with current European traditions. The building is a synthesis of architecture, visual and applied arts, and this phenomenon can be observed in the entire treatment of the interior.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Мажестик“ је изграђен 1937. године, по пројекту архитекте Милана С. Минића који је био не само пројектант и извођач радова, већ и власник објекта. Хотел сачињавају два објекта, пројектована за ову намену, која формирају јединствену функционалну целину. Први изграђени објекат подигнут је 1936, а дограђен 1940. године, на парцели која у односу на прву стоји под правим углом.
Прва зграда хотела „Мажестик“ пројектована је као репрезентативни хотел, има подрум, приземље, галерију и шест спратова. Објекат је зидан у масивном конструктивном склопу, са носећим зидовима од пуне опеке и армирано-бетонским, хоризонталним и вертикалним серклажима. Кровна конструкција сале је армирано-бетонска шкољка са кружним прстеном који прихвата ободна ребра. Централно формирана кружна површина застакљена је стакленим призмама преко којих сала добија и природно осветљење. Кровну конструкцију сале носи низ стубова кружног пресека, који су лоцирани уз масивни кружни зид.
Хотел „Мажестик“ је најзначајније остварење архитекте Милана Минића којим се уклопио у савремене европске тенденције. Објекат је синтеза архитектуре, ликовне и примењене уметности, што се огледа и у обликовању фасада и обради ентеријера.
 

Службени гласник РС бр. 51/97