ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Tomb of National Heroes at Kalemegdan

Споменик културе
Гробница народних хероја на Калемегдану

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Tomb of National Heroes was built between 1948 and 1950, underneath the bulwarks of the Fortress, on the Great Sava Promenade. The tomb was designed after Soviet models and its author was architect Bogdan Ignjatović. On the occasion of its ceremonial foundation in 1948, as an event of festive commemorations of March 27, relics of two national heroes – Ivo Lola Ribar and Ivan Milutinović – were moved there. The relics of Đuro Đaković were transferred to the tomb in 1949 and Moša Pijade was buried there in 1957. A monolithic white marble block rises beyond the tomb. It bears the bronze busts of the heroes, the works of sculptors Stevan Bodnarov and Slavoljub Stanković.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Гробница народних хероја подигнута је између 1948. и 1950. године, под бедемима Београдске тврђаве на Великом савском шеталишту. Пројекат гробнице је, према совјетским узорима, израдио архитекта Богдан Игњатовић. У њој су 1948. године, приликом откривања споменика у оквиру обележавања 27. марта, смештени посмртни остаци народних хероја Иве Лоле Рибара и Ивана Милутиновића, а нешто касније и Ђуре Ђаковића (1949) и Моше Пијаде (1957). Непосредно иза мермерне гробнице издиже се монолитни блок од белог мермера са бронзаним бистама хероја, које су израдили вајари Стеван Боднаров и Славољуб Станковић.
 

Службени лист града Београда бр. 4/83