ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2011.
 
ИЗГЛЕД ИЗ ДРИНЧИЋЕВЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ 1940.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, ПРОЈЕКАТ 1940.
 
ПОЗОРИШНА САЛА, 2011.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2011.
 
  Cultural monument
Evangelical Church – BITEF Theatre,
1 Drinčićeva St. and 1 Knez Miletina St.

Споменик културе
Евангелистичка црква – Битеф театар у Београду,
Дринчићева 1, Кнез Милетина 4
 
Lokacija     Location
 
 
By its distinctive architectural design and purpose, the building of the Evangelical church – Bitef Theatre is a unique example of religious architecture in Belgrade. With its construction in 1940 Belgrade’s German Protestant community obtained its first purpose-built place of worship. The building’s architectural and stylistic features and striking outline make it a dominant visual landmark in its neighbourhood. The design concept was done by the German architect Otto Bartning, one of the founders of the Bauhaus movement and a well-known church designer, and further developed by the architect Djordje V. Staševski. Bartning’s free interpretation of the Gothic spatial pattern testifies to the presence of modern architectural thought in this part of Europe. The spatial organization of the interior was directly dependent on the type of worship. In terms of function the interior space is divided into two wholes: the central worship area and the flanks of the building containing living quarters and various auxiliary rooms. The austerity of the exterior is highlighted by the use of crude handmade brick. The exterior is enlivened by pilasters reminiscent of Gothic buttresses whose role is decorative rather than structural. The building’s marked verticality is achieved by the proportions of the belfry topped with a pyramid roof. The church fell in disuse during the Second World War. After the war it served the needs of different institutions, and since 1989 it has been home to the unconventional BITEF theatre, an institution of significance both for the cultural scene of Belgrade and for the Serbian theatre at large.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Евангелистичка црква – Битеф театар, специфичношћу архитектонског решења и намене, представља јединствен пример сакралне архитектуре Београда. Њеним подизањем 1940. године, немачка протестантска заједница у Београду добила је први наменски пројектован и изграђен објекат. Својим архитектонским и стилским карактеристикама као и упечатљивом силуетом, издваја се као доминантан визуелни репер овог дела града. Идејни пројекат за цркву израдио је немачки архитекта Ото Бартнинг, један од оснивача покрета Баухаус и познати градитељ цркава у Немачкој. Бартнингово слободно тумачење структуре готичког просторног програма у пројекту београдске евангелистичке цркве, сведочи о присуству идеја модерне европске архитектонске мисли на нашим просторима. Разраду пројекта извео је архитекта Ђорђе В. Сташевски. Просторни концепт цркве заснован је на директној условљености организације простора и црквеног обреда. У функционално смислу подељена је у две целине: централни део сакралне намене и бочне делове у којима су смештени станови за свештенике и други помоћни простори. Прочишћен спољашњи изглед посебно наглашава примена грубе ручно рађене опеке. Зидна платна оживљена су пиластрима у виду реминисценција на готичке контрафоре, чија је улога првенствено декоративног карактера. Изразита тежња ка вертикалности остварена је наглашеним пропорцијама звоника, који се завршава куполом пирамидалне форме. Још у току Другог светског рата објекат је изгубио своју првобитну, сакралну намену. Након 1945. године служио је потребама различитих институција, а од 1989. године у њој ради авангардно позориште „БИТЕФ театар“, позоришна институција од општег интереса за савремени културни развој града и домаће позоришне сцене у целини.
 

Службени гласник РС бр. 33/13