ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ЕНТЕРИЈЕР, 2003.
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
СПОМЕН ДОМ ВАЈАРА РАДЕТЕ СТАНКОВИЋА
 
 

Cultural monument
Мemorial house of sculptor Radeta Stanković,
15, Simina Street

Споменик културе
Спомен дом вајара Радете Станковића,
Симина 15

 
Lokacija     Location
 
 
 

The home of Radeta Stanković, sculptor, was built in 1912 as an inner yard house, probably after the design by architect Nikola Nestorović. It is a one–storey building with the ground floor turned into a studio and the residential upper floor. The asymmetrical three–plane façade bears no decorative elements. Radeta Stanković, sculptor, lived and worked in this house from 1936, when he came to Belgrade, to the end of his life in 1996. This distinguished artist belongs to the sculpting school of Ivan Meštrović, Frano Kršinić and Robert Frangeš. He later transferred the accumulated knowledge and his great experience to generations of students at the Academy of Applied Arts in Belgrade, where he had taught since its foundation in 1948. Stanković left a rich legacy. Although he was devoted to the classical tradition, he had sufficient freedom of spirit to introduce an impressionistic approach in modelling and art nouveau in sculpting, and created works of exceptional harmony and originality. The home of Radeta Stanković is not only the place where artist worked, but the majority of his works are kept there as important items of the twentieth century Serbian sculpture.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Дом вајара Радете Станковића саграђен је 1912. године као дворишна зграда, вероватно према пројекту архитекте Николе Несторовића. То је дворишни објекат са приземљем у функцији атељеа и спратом за становање. Асиметрична фасада кубичне форме, разуђена у три равни, нема декоративних елемената.. У згради је живео и стварао вајар Радета Станковић, од доласка у Београд 1936. године до своје смрти 1996. године. Овај истакнути уметник припада вајарској школи Ивана Мештровића, Фране Кршинића и Роберта Франгеша, чија је драгоцена знања, укључујући и своје велико искуство, преносио генерацијама студената Академије примењене уметности у Београду, од њеног оснивања 1948. године. Иза њега је остала богата заоставштина. Веран класичној традицији, али довољно слободног духа да унесе импресионистички приступ у моделовању и сецесијски у обликовању, створио је изузетно складан, хармоничан и оригиналан израз. Дом вајара Радете Станковића представља значајно место где су настала и где се чувају бројна дела овог значајног ствараоца, која представљају не само највећи део његовог опуса, већ и значајне примерке српске скулптуре XX века.

 

Службени гласник РС бр. 113/03