ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1963.
 
ИЗГЛЕД ПРЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2002.
 
 

Cultural monument
Pavlović’s family House,
39, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе
Дом породице Павловић,
Господар Јевремова 39

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house in Gospodar Jevremova Street was built in 1882 as a ground-floor family house for Kosta St. Pavlović, then head of a department in the Ministry of Internal Affairs. Designed in the academic style, with a nicely organized garden, the house is an example of typical urban architecture in Belgrade in the second half of the nineteenth century. A storey with loft was added in 1927 after the design by architect Aleksandar Sekulić. The Pavlović family house was the venue of social happenings with eminent personalities from political and cultural life of the country as protagonists. The family collection of local and foreign artworks, documents, medals, furniture, applied art pieces and a large library, gathered for decades, is kept in the house and books in the house.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа у Господар Јевремовој улици 39 подигнута је 1882. године као приземна породична кућа Косте Ст. Павловића, тадашњег начелника Министарства унутрашњих послова. Обликована у академском стилу, са уређеном баштом, кућа представља пример типичне градске архитектуре Београда друге половине XIX века. Спрат са поткровљем дозидан је према пројектима архитекте Александра Секулића 1927. године. Дом Павловића био је позорница друштвених дешавања у којима су учествовале многе значајне личности политичког и културног живота. У њему се налази и богата, деценијама сакупљана, породична збирка домаће и стране уметности, докумената, одликовања, намештаја, дела примењене уметности, као и обимна библиотека.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 549/2
од 10.6.1971.