ОПШТИ ИЗГЛЕД СА ПОЧЕТКА 20. ВЕКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1970.
 
 

Cultural monument
Red Cross Association Building,
19, Simina Street

Споменик културе
Дом Друштва Црвеног крста,
Симина 19

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was completed in 1879 after the design by Aleksandar Bugarski, one of the greatest Serbian architects in the nineteenth century. Two floors and the loft were added in 1925-1927. It was built by the Serbian Red Cross Association for offices and storage rooms which were turned into hospital wards during the war. The Association was founded in 1876 as an agency of the International Red Cross Organization in order to help the wounded, sick and imprisoned or interned soldiers and civilians in war times, to assist in periods of epidemics and natural catastrophes, to alleviate hardship and help in health protection programmes for the endangered population. Red Cross was simultaneously a promoter of solidarity, brotherhood and good will among peoples.
The Red Cross Association building, as the place where this humanitarian institution has been working and developing for over a century is of great importance for the history of the development of Serbian medical services and social assistance. Among the buildings declared as cultural heritage in Belgrade, and where different social functions were founded and developed in order to contribute to a progressive and more humane social development, the Red Cross Association has a special position.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Дом је саграђен 1879. године по пројекту Александра Бугарског, једног од највећих српских архитеката XIX века. Два спрата и мансарда дозидани су између 1925. и 1927. године. Зграду је подигло Друштво српског Црвеног крста за своје канцеларије и магацине, који су у рату претварани у болницу. Друштво је основано 1876. године као део Међународне организације Црвеног крста, са циљем да у рату помаже рањеним, болесним, заробљеним и интернираним војницима и цивилима, док у време елементарних катастрофа и епидемија притиче у помоћ, ублажава беду и помаже здравствену заштиту угроженог становништва. Црвени крст је истовремено био расадник солидарности и братства и добре воље међу народима.Дом Друштва Црвеног крста као објекат у коме је више од једног века деловала и развијала се ова хуманитарна установа, од великог је значаја за историју развоја српског санитета и социјалне помоћи. Међу објектима који су проглашени за културна добра у Београду, а у којима су такође основане, деловале и развијале се друштвене функције које су допринеле прогресивнијем и хуманијем развоју друштва, Дом Друштва Црвеног крста заузима истакнуто место.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87