ЧУКУР ЧЕСМA, 1862.
 
МАКЕТА СПОМЕНИКА - ПРВОБИТНА РОКСАНДИЋЕВА ЗАМИСАО
 
СКУЛПТУРА ДЕЧАКА, МОДЕЛ
 
ПРОЈЕКАТ СПОМЕНИКА, 1928.
 
ПРОЈЕКАТ СПОМЕНИКА - ПРВОБИТНА РОКСАНДИЋЕВА ЗАМИСАО
 
 
 
 
ЧУКУР ЧЕСМА
 
 

Cultural monument
Čukur Fountain,
In front of 30, Dobračina Street

Споменик културе
Чукур чесма,
Добрачина улица, испред зграде број 30

 
Lokacija     Location
 
 
 
The fountain with a sculpture was built in 1931 as the work of Simeon Roksandić, sculptor (1874-1943). The monument on the fountain, a boy with the broken jewer, done in 1922, belongs to the best achievements of the Serbian academic realism. In its intimate conception it stands out from other Belgrade public monuments. Located in a moderately quiet street. with its height, position and modelling calculated for close observation, this is a unique monument of the kind. On the same spot used to stand the old Čukur fountain, one of the city fountains that provided water for the citizens of Belgrade until 1892 when the regular town plumbing system was built. It is the authentic venue of a historic event – a conflict between a Serbian boy and Turkish soldiers in 1862. This event instigated the shelling and final liberation of Belgrade and other Serbian towns from the Turks.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Чесма са скулптуром на врху, подигнута 1931. године, дело је српског вајара Симеона Роксандића (1874-1943). Споменик на чесми, Дечак с разбијеним крчагом, рађен 1922. године, спада у највиша остварења српског академског реализма. По својој интимној концепцији издваја се од других београдских јавних споменика. Смештен у мирној улици, својом висином, положајем и моделацијом пластике срачунате на посматрање изблиза, јединствен је споменик ове врсте. На истом месту налазила се стара Чукур чесма, једна од градских чесама које су до 1892. године, када је у Београду уведен водовод, служиле за снабдевање становника водом. Место на коме се и данас налази чесма аутентично је место историјског догађаја – сукоба између српског дечака и турских војника 1862. године. Овај догађај био је повод бомбардовању и ослобођењу Београда и других српских градова од Турака.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/13
од 5.2.1965.