ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1966.
 
БОЧНИ ИЗГЛЕД, 1966.
 
МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ, 1966.
 
МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ, 1966.
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
 
 
 
БОЖИЋЕВА КУЋА
 
 

Cultural monument of great value
Božić’s family House,
19, Gospodar Jevremova Street

Споменик културе од великог значаја
Божићева кућа,
Господар Јевремова 19

 
Lokacija     Location
 
 
 
The middle class ground floor house built above the cellar of a demolished Turkish building was built in 1836 as the house of a renowned merchant Miloje Božić. The inscription in the tympanum over the main entrance contains the initials of the owner and the year of building. This is an example of transitory type architecture – the disposition of the floor plan is symmetrical, of Balkan type, while the façades reflect influences of western European architecture with its proportions, the rhythm of apertures and decorative elements. The house was used exclusively as a residence in the nineteenth century. Until 1920 it was in the possession of Rista Hadži-Popović, exporter. From 1920 to 1924 it served as the studio and apartment of Toma Rosandić and was later turned into a “painters’ house” where eminent Belgrade painters and sculptors used to live and work. The Serbian Museum of Theatre Art has had its premises there since 1951. The Božić house is one of the oldest preserved houses in Belgrade and part of a uniform ambience of the area around Dositej’s Lyceum.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Kућа познатог трговца Милоја Божића подигнута је 1836. године на темељима старије турске грађевине. Натпис на тимпанону изнад улазног трема садржи иницијале власника и годину подизања куће. Oва кућа представља грађевину прелазног типа – диспозиција основе је симетрична, балканског типа, а фасаде својим пропорцијама, ритмом отвора и декоративним елементима одржавају утицај западноевропске архитектуре. Током XIX века зграда је имала искључиво стамбену намену. Од 1920. до 1924. године у њој је био атеље и стан вајара Томе Росандића, затим је претворена у „сликарску кућу“ у којој су становали и радили познати београдски сликари и вајари. Од 1951. године у згради се налази Музеј позоришне уметности Србије. Божићева кућа једна је од најстаријих сачуваних кућа у Београду и део је јединственог амбијента названог Подручје око Доситејевог лицеја.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79