ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1980.
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1980.
 
  Cultural monument
Balkan Cinema,
16, Braće Jugovića Street

Споменик културе
Биоскоп „Балкан“,
Браће Југовића 16

 
Lokacija     Location
 
 
 
Тhe building of the Balkan cinema was erected between 1867 and 1870. It has three separate wholes between the present day Makedonska, Braće Jugovića Streets and 29. novembra Despot Stefan Boulevard This representative building conceived in the style of academism was primarily meant as the premises of hotel “Bulevar”. After a certain time, the original building was extended and that part contained the grand hall on its ground floor. In 1899, the first film was shown in the hotel “Bulevar”. Between 1909 and 1911, Belgrade opera was in the present day building of the Balkan cinema, why the hotel became known as a hotel “Opera”. The director of the Opera was Žarko Savić. A permanent movie theatre was installed in the hotel “Opera” in 1912 and called “Grand Cinema of the Gaumont Family”. The stage also hosted some performances of Brana Cvetković’s theatre. The hotel „Balkan“ got its present name at the beginning of 1928th. Facility is a part of architectural complex which was built  at the and of 19 century and where significant historical and cultural events for Belgrade and Serbia happened. The cinema Balkan is a testimony to the cultural, urban and architectural development of Belgrade during the second half of 19th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда биоскопа „Балкан“ подигнута је између 1867. и 1870. године. Састоји се из три посебне целине између данашњих улица Македонске, Браће Југовића и Булевара деспота Стефана. Репрезентативна, академски обликована грађевина, била је првобитно намењена хотелу „Булевар“, уз који је дозидан део зграде у чијем се приземљу налазила велика сала. Године 1899, свега три године после прве филмске пројекције у Београду, у овој сали приказан је први филм. У згради данашњег биоскопа „Балкан“ радила је од 1909. до1911. године Београдска опера под руководством Жарка Савића, због чега је и читав хотел постао познат под називом „Опера“. Стални биоскоп у хотелу почео је са радом 1912. године под називом „Гранд биоскоп породице Гомон у хотелу Опера“. Једно време ту су даване и представе позоришта Бране Цветковића. Садашњи назив „Балкан“ биоскоп је добио почетком 1928. године. Као објекат у којем су се одиграли значајни догађаји за историју и културу Београда и Србије и као део комплекса зграда које су настале крајем ХIХ века, зграда биоскопа „Балкан“ представља сведочанство културног, урбаног и архитектонског развоја Београда током друге половине ХIХ века.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84