ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2004.
 
УРОШ ПРЕДИЋ У СВОМ АТЕЉЕУ, 1949.
 
ОСНОВА И ПРЕСЕК
 
 
 
 
УРОШ ПРЕДИЋ У СВОМ АТЕЉЕУ, 1949.
 
 

Cultural monument
Uroš Predić’s Art Studio,
27, Svetogorska Street

Споменик културе
Атеље Уроша Предића,
Светогорска 27

 
Lokacija     Location
 
 
 
The studio is in the building erected in 1908 after the design by architect Nikola Nestorović, as the family house of Uroš’s brother Josif Predić. The house was designed as a one-storey building of elongated floor plan, free side façades, while the front façade was designed in the style of art nouveau as a uniform surface with dynamic plastic ornamentation. The treatment of apertures and cornice reveals a still strong influence of the academic tradition. Uroš Predić (1857-1953), one of the leading artists of the so called “academic realism” began to paint as a student of the Viennese Art Academy and in the following seventy-seven years left an exceptionally rich and significant legacy. He spent forty-four years in his studio, from 1909 when he moved in to his death in 1953. He painted there his most valuable works which influenced the directions of the Serbian painting during the first decade of the twentieth century. As the space where Uroš Predić lived and worked, together with the artistic endowment he left, his studio belongs to specific cultural monuments of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Атеље Уроша Предића налази се у грађевини  која је саграђена 1908. године по пројекту архитекте Николе Несторовића, као породична кућа Урошевог брата Јосифа Предића. Кућа је пројектована као једноспратни објекат издужене основе, слободних бочних фасада. Улична фасада обликована је у духу сецесије као јединствена површина на којој се развија декоративна пластика. Третман отвора и кровног венца говори о још увек снажно присутној  традицији академизма. Урош Предић (1857-1953) један је од водећих српских уметника тзв. академског реализма. Уметничку делатност започео је 1876. године као студент бечке Уметничке академије и за пуних 77 година професионалног рада створио изузетно богату и значајну уметничку заоставштину. У овоме атељеу провео је 44 године, од усељења 1909. до смрти 1953. године. У њему су настала његова највреднија сликарска остварења, која су умногоме одредила правац развоја српског сликарства током прве деценије XX века. Као простор у коме је живео и стварао Урош Предић, заједно са уметничком заоставштином, његов атеље спада у посебне споменичке вредности меморијалног карактера у Београду.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87