ОПШТИ ИЗГЛЕД, ПРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ПОДРУМСКИХ ВРАТА
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
СЕВЕРНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Žujović’s family Old House in Nemenikuće

Споменик културе од великог значаја
Стара кућа породице Жујовић у Неменикућама

 
Lokacija     Location
 
 
 
The old house of the Žujović family is located on the slope above the main village road, in the vicinity of the old village centre.
Within the complex of architectural heritage from Belgrade area that mainly consists of different variants of the Balkan house, such as the Šumadija, Moravska or Kosovo types, the Žujović family house stands out as an example of almost pure style of Balkan architecture. The perfect position of the house on a slope, with an elevated porch, like a watch-tower, from which one gets a view of the Kosmaj meadows, represents one of the best qualities of its architecture. The floor plan of the house is oblong, 10 x 7 meters. The foundations and the cellar were done in broken stone. The structure is timber frame with wattle and daub filling. There is a four-gabled roof in tiles with large eaves. A porch is on the south side of the house, elevated on columns. The elevated porch, or watch-tower, is not only a “drawing room in the air”, a summer chamber for the family, but a unique visual element. One enters the porch up the outside stairs. The windows on the house have decorative wooden bars and shutters. The interior is partitioned into four rooms of equal size, the ceilings and floor are made from wooden boards, except in the room with the hearth where the floor is in brick and the ceiling covered with mortar. The used material, the applied structure, the organization of the interior, the exceptional plastic expressiveness and the harmony of the hues make this house an exceptional example of vernacular architecture.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара кућа породице Жујовић лоцирана је на падини изнад главног сеоског пута, у непосредној близини некадашњег центра села. У оквиру архитектонског наслеђа београдског подручја, које се углавном састоји од различитих варијаната балканске куће: шумадијске, моравске, косовске, кућа породице Жујовиће се истиче као експонат готово чистог стила балканске архитектуре. Изванредан положај куће, на коси, са уздигнутим чардаком са кога се пружа видик на космајске падине, карактеристичан је и представља један од највећих квалитета ове архитектуре. Основа куће је правоугаона, димензија десет са седам метара. Темељи и подрум су у ломљеном камену. Конструкција је бондручна са испуном од чатме. Четворосливни кров покривен ћерамидом има велике испусте с функцијом надстрешнице. Са јужне стране куће налази се трем, који издигнут на стубовима представља варијанту чардака. Чардак није само „салон у ваздуху“, летња одаја за укућане, него јединствен ликовни елемент. На трем се улази спољашњим степеништем. Прозори на кући имају дрвене решетке и капке, што делује изузетно декоративно. Простор унутар куће подељен је на четири једнаке просторије. Таванице и подови су од дасака, осим у оџаклији где је под од опеке а таванице обложене лепом. Материјал, примењена конструкција, организација унутрашњег простора, изузетна пластична експресивност и склад природних тонова чине ову кућу изразито успелим примерком народног градитељства.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79