ИЗГЛЕД ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
 
БИФОРА
 
ЕНТЕРИЈЕР, НАОС
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Nicholas in Sibnica

Споменик културе
Црква Св. Николе у Сибници

 
 


Црква Св. Николе у Сибници саграђена је у периоду између 1931-1933. године, према пројекту Василија Михајловича Андросова, једног од најутицајнијих руских архитеката који је живео и стварао у Србији. Конципирана је као грађевина триконхалне основе са припратом изнад које је смештен хор и четвртаста кула-звоник. Централним делом наоса доминира пространо осмострано кубе које се уздиже на коцкастом постољу. Општи концепт грађевине са богато обрађеном полихромном фасадом изражава утицај моравске школе. У цркви се налази иконостас из старије цркве, са иконама које је 1870. године израдио познати сликар Димитрије Посниковић. Црква представља архитектонско-урбанистичку вредност као истакнути пример обнове националног стила не само у опусу архитекте Андросова, већ и у целокупном сакралном неимарству међуратног периода у Србији.

 

Службени гласник РС бр. 108/05

 
Lokacija     Location
 
 
 
 

The Church of St Nicholas, built in 1931–33, was designed by Vasily Mikhailovich Androsov, one of the most influential Russian-born architects living and working in Serbia. It is a triconh with a narthex surmounted by a choir loft and a square bell-tower. Above the central bay is an eight-sided dome mounted on a cubic base. Taken as a whole, the design of the building with its richly decorated polychrome façades reflects the influence of the medieval Morava school. The icons mounted in the iconostasis transferred from an older church were executed by the renowned painter Dimitrije Posniković in 1870.The Church of St Nicholas has architectural and townscape value as a remarkable example of the national style revival not only in Androsov’s work but in religious architecture in interwar Serbia at large.       

 
Nazad na opštinu
 
nazad na početak