Списак градских општина
 
  1. Барајево
  2. Врачар
  3. Вождовац
  4. Гроцка
  5. Звездара
  6. Земун
  7. Лазаревац
  8. Младеновац
  9. Нови Београд
10. Обреновац
11. Палилула
12. Раковица
13. Савски Венац
14. Сопот
15. Стари град
16. Сурчин
17. Чукарица 
 
 
 
 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОПОТ
  1. Манастир Кастаљан
  2. Надгробни споменик војводе Павла Цукића
  3. Сопотски хан
  4. Стара кућа породице Жмурић са кућиштем у       Малој Иванчи
  5. Стара кућа породице Жујовић у Неменикућама
  6. Стара основна школа у Поповићу
  7. Хан Пантића у Горњој Раљи
  8. Хан Радосављевића у Доњој Раљи
  9. Црква Св.Николе у Сибници
10. Црква Св. Марка у Стојнику
 
  nazad na pocetak