ИЗГЛЕД ЗАДЊЕ И БОЧНЕ ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ИЗГЛЕД ЗАДЊЕ ФАСАДЕ, 1968.
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ДЕТАЉ
 
ГЛАВНИ ПОРТАЛ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Matica Sokol House,
27, Deligradska Street

Споменик културе
Зграда Соколског дома „Матица“,
Делиградска 27

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Sokol House was constructed in 1929–35 after a design by the architect Momir Korunović, an enthusiastic supporter of the Sokol movement. Finishing works were overseen by the architect Matić and the engineer Ristić. The front portal was designed by Nikola Krasnov. The original design envisaged a magnificent temple of the Sokol movement, the most beautiful adornment of Vračar and the whole of Belgrade. As King Alexander Karadjordjević, the major sponsor, was assassinated in 1934, at the commemorative meeting of the Sokol Society the building was renamed the Sokol House of King Alexander I.
The original design underwent significant modifications during construction. There is a strong emphasis on symmetry, which entails academic strictness, but the massing and references to traditional elements of medieval religious architecture preserve the romanticist character of the building’s exterior.With a complex of sports fields built round it, the Sokol House remained the major recreational facility in Belgrade for decades.
In 1941 the Great Hall received a 43-sqm fresco painted by Živorad Nastasijević. Titled “For the Honour of the Fatherland”, it depicts a momentous event in national history: the withdrawal of the Serbian army across Albania during WWI. Whitewashed after WWII, the fresco was cleaned and restored in 1970/1. The Sokol House has considerable architectural, cultural and historical value. It is Korunović’s most important design for a public facility in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Соколског дома „Матица“ је саграђена у периоду од 1929. до 1935. године према пројекту архитекте Момира Коруновића, великог поборника соколског покрета. Завршне радове водили су архитекта Матић и инжењер Ристић, док је аутор главног портала био Никола Краснов. Према првобитном пројекту објекат је замишљен као величанствени храм соколства и требало је да буде најлепши украс Врачара и целог Београда. Највећи донатор био је Краљ Александар Карађорђевић, те је на краљевској комеморацији 1934. године Соколско друштво решило да Дом „Матица“ прекрсти у Соколски дом краља Александра I. У односу на првобитну замисао током градње је дошло до већих измена. Првобитно планирана богата скулпторална декорација је изостала. Присутна је наглашена симетрија и у вези са њом академска строгост грађевине, али је организацијом маса и реминисценцијама на традиционалне елементе средњовековног сакралног неимарства, аутор успео да очува романтичарски карактер изгледа грађевине. Око објекта је подигнут комплекс спортских терена и он је више деценија био централни спортски објекат у Београду. У Великој дворани Живорад Настасијевић је 1941. године, на површини од 43 m² , насликао у фреско-техници композицију „За част отаџбине“. На њој је приказан један од најпознатијих догађаја из националне историје - прелазак српске војске преко Албаније. После Другог светског рата фреска је прекречена, али су чишћење и рестаурација извршени 1970-1971. године. Зграда Соколског дома „Матица“ је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности. Представља најзначајније Коруновићево остварење јавне намене у његовом опусу везаном за Београд.
 

Службени гласник РС бр. 30/07