ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1892.
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
The First Serbian Observatory Building,
8, Oslobodjenja Boulevard

Споменик културе од великог значаја
Зграда Прве српске опсерваторије,
Булевар ослобођења 8

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the meteorological observatory was completed in 1891 after the design by architect Dimitrije T. Leko in the style of neo-romanticism. It was specifically designed and built for a meteorological and astronomic observatory and was the first of that kind in Serbia. With its modern instruments, it was the central institution for the development of meteorological network throughout Serbia. The lasting existence of the observatory at the same place resulted in valuable homogeneous series of meteorological observations and the institution is one of only two in Yugoslavia that have such long homogeneous sequences. The meteorological observatory has educated our best specialists, and as a pedagogical centre, together with the Department for astronomy and meteorology at Belgrade College (Velika škola) it brought up many renowned experts, such as Milan Nedeljković, Pavle Vujević, Milutin Radošević, Katarina Milosavljević.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Као резултат полувековног развоја метеоролошке службе у Србији 1891. године је, према пројектима архитекте Димитрија Т. Лека, подигнута зграда метеоролошке опсерваторије. Њена изградња временски се поклапа са појавом ове врсте институција у развијенијим земљама Европе. Захваљујући залагању Милана Недељковића, њеног првог управника, опсерваторија је била опремљена најсавременијим мерним инструментима. Зграда Прве српске опсерваторије специјално је пројектована и саграђена за потребе метеоролошких и астрономских осматрања, што је условило и њено особено архитектонско решење. Слободно постављена у простору зграда је замишљена као објекат павиљонског типа. У обради фасада, оживљених хоризонталним тракама у малтеру и профилисаним венцима, карактеристична је примена елемената романтизма.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79