„ЗГРАДА Б“, ДЕТАЉ
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, „ЗГРАДА Б“
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, „ЗГРАДА Б“, 2008.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, СРЕДИНА ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
 
  Cultural monument
General Staff of the Armed Forces of Serbia and Montenegro and Ministry of Defence Buildings,
33-41, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Зграде Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране, Кнеза Милоша 33-41

 
Lokacija     Location
 
 
 
The two buildings designed by the architect Nikola Dobrović were constructed in 1955–65 to accommodate what then was Yugoslavia’s Secretariat for National Defence. The complex was conceived as an ensemble composed of two monumental blocks that descend in a stepped manner towards Nemanjina Street, thereby creating a city-locked symbol of the city gate. The blocks, slightly set back from the front lot line, are accessed via two monumental porticoes. Apart from expressive stepped forms, the design makes use of contrasting materials: the robust, dark red Kosjerić stone and the white marble slabs from the island of Brač. The most salient visual motif is provided by ribbon windows in a late modern vein. Dobrović’s design is a significant work of Serbian and Yugoslav post-WWII architecture.
The expressive forms, siting and imposing presence of the complex located at the city’s busiest crossroads, have made it one of Belgrade’s most prominent architectural landmarks.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграде Генералштаба војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране у Београду подигнуте су између 1955. и 1965. према пројекту архитекте Николе Добровића, као двочлани ансамбл, који се у време грађења називао Државни секретаријат за народну одбрану. Комплекс карактеришу два монументална, степенасто завршена тракта који се каскадно спуштају ка Немањиној улици, креирајући на тај начин урбани симбол градске капије. Прилаз ка овим трактовима, благо повученим у односу на регулациону линију улице Кнеза Милоша остварен је кроз два монументална портика. Осим експресивних каскадних форми, фасаде одликује примена контрастних материјала – робусног, мрко-црвеног камена из Косјерића и белих мермерних плоча са острва Брача. Најупечатљивији визуелни мотив представљају прозорске траке на фасадама, обликоване у духу позног модернизма. Добровићева архитектура Генералштаба и Министарства одбране представља значајно остварење послератне српске и југословенске архитектуре. Својим експресивним формама, урбанистичком диспозицијом и снагом целокупног ансамбла, постављеног на раскршћу најпрометнијих градских саобраћајница, овај архитектонски комплекс постао је један од најмаркантнијих урбаних слика Београда.
 

Службени гласник РС бр. 115/05