ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
АВИОНСКИ СНИМАК, 1938.
 
ИЗГЛЕД ДЕЛА ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ГЛАВНИ УЛАЗ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
 

Cultural monument
Archives of Yugoslavia Building,
33, Vase Pelagića Street

Споменик културе
Зграда Архива Југославије,
Васе Пелагића 33

 
Lokacija     Location
 
 
 
Constructed in 1930–33 as King Alexander I’s Residence Hall for Secondary School Students after a design by the architect Vojin Petrović, it was intended for the students of the male grammar school under royal patronage and was fully equipped: a library, a room for music and drawing, gyms, a swimming pool, sports fields. It was designed in the style of academism, as an imposing monumental structure with moderate architectural decoration.
The building was disused during WWII, and after the war it accommodated higher military and political schools. In 1969 it was allocated to the Archives of Yugoslavia.
As a repository of ample archival materials of relevance to the study of national history and culture, the Archives of Yugoslavia building has considerable cultural and historical value, and as a representative example of academic architecture sited in one of the most beautiful parts of the city, it also has considerable architectural and townscape value.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Архива Југославије је подигнута у периоду од 1930. до 1933. године, по пројекту архитекте Војина Петровића. Првобитно под називом „Дом краља Александра I за ученике средњих школа у Београду“, овај наменски грађен објекат служио је за потребе школовања питомаца Мушке гимназије краља Александра I Карађорђевића. Располагао је свим потребним средствима и богатим садржајем: библиотеком, двораном за музику и цртање, као и просторијама за спорт са базеном за пливање и посебно уређеним спортским игралиштима. Архитектонски је обликован у духу академизма, као репрезентативан и монументалан објекат сведене декоративне фасадне пластике. У току Другог светског рата Дом није радио, а по његовом завршетку у згради су биле смештене више војне и политичке школе. Године 1969. зграду на коришћење добија Архив Југославије. Зграда Архива Југославије представља значајну културно-историјску вредност, као место где се чува богата архивска грађа која је од посебног значаја за проучавање развоја националне историје и културе. Истовремено, као репрезентативан пример академске архитектуре, лоциран у једном од најлепших делова града, поседује и значајне архитектонско-урбанистичке вредности.
 

Службени гласник РС бр. 30/07