УЛАЗ ИЗ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ
 
ИЗГЛЕД ИЗ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, АТИКА СА САТОМ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument of great value
Railway Station,
1, Savski trg (Square)

Споменик културе од великог значаја
Железничка станица,
Савски трг 1
 
Lokacija     Location
 
 
 
The Belgrade Railway Station was built in 1884, immediately after the first railroad was introduced in Serbia. The author of the concept was Austrian architect Von Vlatich, and the design was developed by architect Dragiša Milutinović. At that time it was one of the most monumental edifices and the symbol of contemporary royal capital. It was one of the first railway stations in Serbia and its planning combined a specific architectural programme and the required contents which were adapted to European technical accomplishments.
The Railway Station was designed in academic style as a representative edifice with a dynamic floor plan. The central classicistic projection of the main entrance with the triangular timpanum dominates over the architectural composition. With its specific solutions, the building stands as proof of the technical and architectural development of Serbia in the last decades of the nineteenth century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Непосредно након успостављања прве железничке везе у Србији 1884. године подигнута је и зграда главне железничке станице у Београду, према идејном решењу Аустријанца Фон Флатиха, које је разрадио архитекта Драгиша Милутиновић. У време грађења зграда је представљала једно од најмонументалнијих здања и симбола тадашње краљевске престонице. Једна је од првих железничких станица у Србији, чији је пројекат обухватао специфичан архитектонски програм и садржаје прилагођене европским техничким достигнућима. Обликована је у духу академизма као репрезентативно здање, разуђене основе. Архитектонском композицијом доминира средишњи класицистички ризалит главног улаза, надвишен троугаоним тимпаноном. Својим специфичним решењем зграда представља сведочанство техничког и архитектонског развоја Србије у последњим деценијама XIX века.
 

Службени гласник СРС бр. 28/83