ИЗГЛЕД ЦРКВЕ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ИЗГЛЕД ЦРКВЕ, КРАЈ 19. ВЕКА
 
ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
КИВОТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Church of The Assumption,
19, Admirala Geprata Street

Споменик културе
Вазнесењска црква,
Адмирала Гепрата 19
 
Lokacija     Location
 
 
 
The church was built in 1863 in the period of romanticism with stylistic characteristics that relate to the tradition of Serbian mediaeval sacred buildings. The initiative for the building of this particular church came from the archbishop Mihailo and Prince Mihailo Obrenović. Its primary function was to serve the army and it was the only “garrison church” in Belgrade and Serbia. It was designed by Pavle Stanišić and Jovan Ristić. The church is an elongated single-nave building with the floor plan in the form of a reduced Greek cross and a five-domed arched roof. Two church houses and a new belfry are in the churchyard. They were built in 1865, 1891 and 1939. The first Belgrade high school was in the old church house from 1865 to 1906. The iconostasis from 1881 is the work of Stevan Todorović. The rich movable collection comprises valuable paintings, applied art and artisan objects as well as books and archival material. Church bells represent a specific value, particularly the small bell from the Cathedral which was the first to ring after the Sultan’s edict of 1830.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква је подигнута 1863. године у епохи романтизма са стилским карактеристикама чије се порекло везује за традиције српског средњовековног сакралног градитељства. Изграђена иницијативом митрополита Михаила и кнеза Михаила Обреновића, првенствено за потребе војске, била је једина “гарнизонска црква” у Београду и Србији. Пројекат за цркву израдили су Павле Станишић и Јован Ристић. Црква је подужна једнобродна грађевина сажетог уписаног крста, засведена полуобличастим сводом са пет кубета. У порти се налазе две црквене куће и нова звонара, подигнуте 1865, 1891. и 1939. године. У старијој црквеној кући била је смештена прва београдска гимназија од 1865. до 1906. године. Иконостас из 1881. године радио је Стеван Тодоровић. Богати покретни фонд чине вредна дела сликарства, примењене уметности, занатства и књишко-архивски материјал. Посебну вредност представљају црквена звона, од којих је најзначајније мало звоно Саборне цркве – прво које је зазвонило после Хатишерифа из 1830. године.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 290/3
од 27.04.1967.