ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК, КРАЈ 19. ВЕКА
 
ПАНОРАМА ТОПЧИДЕРА, КОМПЛЕКС ГАРДЕ
 
ПАНОРАМА КОШУТЊАКА
 
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ, ОКО 1930.
 
ТОПЧИДЕРСКА РЕКА
 
ПЛАН ТОПЧИДЕРА, 1922.
 
 
 
 
ТОПЧИДЕР, КВИЦОВА ГРАВИРА ИЗ 1856.
 
 

Spatial cultural and historic ensemble of outstanding value
Topčider

Просторно културно-историјска целина од изузетног значаја
Топчидер

 
Lokacija     Location
 
 
 
Owing to its exceptional position and geographic relief of Topčider, a river valley with rich flora and numerous springs, this area has been constantly developing for the past two centuries as a leisure and picnic resort. Austrian summer houses and hunting cabins were built in Topčider in the eighteenth century, while Turkish high officials used to build their log huts and come for excursions. In the first half of the nineteenth century Prince Miloš built his palace in Topčider together with a series of auxiliary buildings and barracks, well kept parks, hunting grounds and an experimental farm. In the third decade of the twentieth century the complex of the Karađorđević dynasty palaces were built in the vicinity, with their well planned parks, the court auxiliary houses and the Royal Guards complex. A Pioneers’ Recreation Centre was built after WWII, also a small railway line, a summer open air theatre, sports’ centre and film studios. Topčider was the venue of numerous important events. It was the camping area of Karađorđe’s insurgents, national assemblies used to be held there as well as commemorations of important historic events. As a result of its protracted and continuous development, the area of Topčider comprises numerous cultural-historic monuments, noteworthy places and places of interest, beautiful landscapes and rarities. It is a homogeneous complex created by natural resources and human endeavour. It is also the best evidence of the entire state, cultural, historic and economic development of Belgrade and Serbia since the 1830s. The specific values of the Spatial, cultural and historic whole of Topčider would be: the relief of Topčider with its flora, river and springs, the Topčider Park with the Residence of Prince Miloš, St. Peter and Paul’s church, the church quarters, Miloš’s Fountain by the Topčider church, Prince Mihailo’s Residence (the Metropolitan Residence), the “Miloš’s Residence” restaurant, Hot Fountain by the railway station, “Vračarska” Fountain, an obelisk dedicated to 1859, the monument to Archibal Reiss, the Small and the Big water jets, the “Harvester” sculpture; forest–park Košutnjak with the hunters’ lodge, forest–keeper’s lodge, “Hajdučka” fountain, Prince Miloš’s fountain and the monument erected on the spot where Prince Mihailo was murdered, Pioneers’ Recreation Centre with its main building and sculptures, the court complex at Dedinje, the Royal Guards complex, the economic development buildings: the nursery in Topčider, the first railway station in Topčider, the sugar refinery and the state mint; sports venues: hippodrome, rifle–range, sports grounds of the former State Institute for Physical Culture; open–air theatre; houses of eminent personalities: Archibald Reiss, the Popović–Predić family, Veljko Petrović; graveyards: the Topčider graveyard and the German military graveyard with the monument to Serbian soldiers killed in 1915.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
Изузетан природни положај и рељеф Топчидера, речне долине са богатом флором и извориштима, условили су да се овај простор током два века развија као место за одмор и боравак у природи. У Топчидеру су се у XVIII веку налазили аустријски летњиковци и ловачке куће, а турски великодостојници су тамо куповали имања и зидали чардаке. Године 1831. кнез Милош је у Топчидеру изградио дворац, дворску капелу, економске грађевине, касарне, паркове и ловишта. У трећој деценији XX века у непосредној близини је почео да се гради комплекс дворова династије Карађорђевић са уређеним парковима, дворском економијом и комплексом Гарде. После Другог светског рата у том простору изграђени су Пионирски град и железница, летња позорница, спортски центар и филмски град. У Топчидеру су се одиграли многи значајни догађаји. Логоровали су Карађорђеви устаници, одржаване народне скупштине и прослављане значајне годишњице. У културно-историјској целини Топчидер, током дугог и континуираног развоја, постоји низ културно-историјских споменика, вредности и знаменитости, природних лепота и реткости који представљају хомогену целину створену природним условима и људским радом. Ова целина на најбољи начин омогућaва увид у целокупни државни, културни, историјски и привредни развитак Београда и Србије од 1830. године до наших дана. Као посебне вредности просторне културне и историјске целине Топчидер истичу се: рељеф Топчидера са флором, реком и извориштима, парк Топчидер у којем се налазе Конак кнеза Милоша, топчидерска црква Св. Петра и Павла, црквени конак, Милошева чесма код Топчидерске цркве, кнез Михаилов конак (Митрополитова резиденција), ресторан „Милошев конак“, Врућа чесма код Железничке станице, Врачарске чесме, Обелиск посвећен 1859. години, споменик Арчибалду Рајсу, Мали и Велики водоскок, скулптура „Жетелица“; парк-шума Кошутњак са ловачком кућом, шумаревом кућом, Хајдучком чесмом, чесмом кнеза Милоша и Спомеником на месту убиства кнеза Михаила; Пионирски град са централном зградом и скулптурама; комплекс дворова на Дедињу; комплекс Гарде; објекти привредног развитка: расадник у Топчидеру, прва железничка станица у Топчидеру, Фабрика шећера и Ковница новца; спортски објекти: хиподром, стрелиште, спортски објекти некадашњег ДИФ-а; Летња позорница; куће знаменитих личности: Арчибалда Рајса, породице Поповић-Предић, Вељка Петровића; гробља: Топчидерско гробље и Немачко војничко гробље са спомеником српским војницима погинулим 1915. године.
 

Службени гласник СРС бр. 47/87