ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Monument to Vasa Pelagić,
Park between Katićeva Street and Oslobodjenja Boulevard

Споменик културе
Споменик Васи Пелагићу,
Парк између Kатићеве улице и
Булевара ослобођења

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monument to Vasa Pelagić (1838-1899), famous revolutionary, publicist, educator and precursor of modern socialist thought in Serbia, was erected in 1952. At the competition announced for this monument in 1949, the first award was given to the then young sculptor Miša Popović, who executed the monument. The monument was placed in the park near the Old Observatory, cleared up and arranged by voluntary work.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик Васи Пелагићу (1838-1899), истакнутом револуционару, публицисти, просветитељу и претечи модерне социјалистичке мисли у Србији, подигнут је 1952. године. На конкурсу расписаном 1949. године за овај споменик, прва награда је припала младом вајару Миши Поповићу, који је споменик и извео. Постављен је у новом парку код Старе опсерваторије, који је уређен добровољним радом.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87