СКУЛПТУРА „ЖЕТЕЛИЦА“
 
СКУЛПТУРА, ДЕТАЉ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Harvester Sculpture,
Topčider Park

Споменик културе
Скулптура „Жетелица“,
Топчидерски парк

 
Lokacija     Location
 
 
 
The “Harvester” located in Topčider Park is the only example of ornamental park sculpture in the nineteenth century Belgrade. It represents a life-size woman in contrapposto with a sheaf of wheat in her hands. It was cast in zinc and coated with copper film; a good example of academic realism. It is signed 1852, Fidelis Kimel, cast in Vienna. It was imported from there and placed in Topčider Park in the second half of the nineteenth century, when sculptures were a real rarity in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
„Жетелица“, скулптура у Топчидерском парку, једини је примерак украсне парковске скулптуре XIX века у Београду. Представља жену у природној величини у ставу контрапоста са снопом жита у рукама. Изливена у цинку и пресвучена бакарном кошуљицом представља добар рад академског реализма. Сигнирана је годином 1852. и именом вајара Фиделис Кимел. На њој се чита и податак да је ливена у Бечу, одакле је импортована. Постављена је у Топчидерском парку у другој половини XIX века, када су скулптуре у Београду биле права реткост.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/18
од 22.03.1965.