ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
КУПОЛА СА СКУЛПТУРОМ „ЈУГОСЛАВИЈА“
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ФАСАДА ПРЕМА УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Ministry of Finance of the Kingdom of Yugoslavia Building,
22, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Палата Министарства финансија Краљевине Југославије,
Кнеза Милоша 22
 
Lokacija     Location
 
 
 
The building if the Ministry of Finance of the Kingdom of Yugoslavia, today the building of the Government of the Republic of Serbia, was built on the plot of the former financial Park, between 1926 and 1928. The original design of the building, and the later addition of the third floor in 1938, was assigned to Nikola Krasnov, the most significant of all Russian architects who worked in Belgrade between the two world wars. The house was conceived as a representative building with a floor plan of irregular square and an inner courtyard. The dynamic façades, designed in the style of academism, have massive pilasters between the first and the second floors. The emphasized projecting cornices, window frames and pilasters with ring-like reinforcements give the façade a plastic liveliness and monumental effects. The most luxurious is the corner part of the building where the vertical effect is underlined by the dome with a bronze sculpture on its top – the personification of Yugoslavia. This sculpture was done by Đorđe Jovanović, also the author of other free standing figures on the façade: Fertility with cornucopia, Crafts, Industry and Mercury. The choice of motifs and symbols of the façade sculptures was determined by the institution located in the house. The building of the Ministry of Finance of the Kingdom of Yugoslavia is an anthological work of Belgrade inter-war architecture and the most important work of architect Krasnov.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Палата Министарства финансија Краљевине Југославије, данас зграда Владе Републике Србије, саграђена је између 1926. и 1928. године. Првобитни пројекат зграде, као и њена каснија доградња трећег спрата из 1938. године, поверени су архитекти Николи Краснову, коме припада најзначајније место међу руским архитектама који су радили у Београду између два рата. Зграда је конципирана као репрезентативни објекат са основом у облику неправилног квадрата и унутрашњим двориштем. Рашчлањеност фасада, обликованих у духу академизма, постигнута је масивним пиластрима, смештеним између прозора првог и другог спрата. Наглашени истурени венци, оквири прозора и пиластри са прстенастим ојачањима дају фасади пластичну живост и монументалан ефекат. Најраскошније је решен угаони део зграде, чији је вертикализам потенциран куполом на чијем врху се налази бронзана скулптура – персонификација Југославије. Ову скулптуру, као и слободне статуе Плодности са рогом изобиља, Занатства, Индустрије и Меркура на фасадама грађевине, израдио је вајар Ђорђе Јовановић. Избор мотива и симболике фасадне скулптуре одређен је делатношћу институције којој је објекат намењен. Палата Министарства финансија Краљевине Југославије представља антологијско дело београдске академске међуратне архитектуре и најзначајније остварење архитекте Краснова.
 

Службени гласник РС бр. 32/01