ОПШТИ ИЗГЛЕД, КРАЈ 19. ВЕКА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
КУПОЛА, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ УРЕЂЕЊА
 
ЕНТЕРИЈЕР, СВЕЧАНА САЛА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
  Cultural monument
Officers club,
48, Kralja Milana Street

Споменик културе
Официрски дом,
Краља Милана 48

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1895 after the design by architects Jovan Ilkić and Milorad Ruvidić. Its original and present day functions are very important for the development of the city. The original function (Officers Club) was related to the period when the Serbian state was getting more powerful after the declaration of the Kingdom, and also to the tradition of that area of Belgrade. In the nineteenth century there was a series of military buildings there, such as the old barracks from the time of Prince Miloš, the Riding School, the barracks of the 7th regiment, etc. Officers Club was meant to provide space for recreation and leisure. In the inter-war period the Club hosted grand balls and exhibitions (in the third decade). It underwent a reconstruction between 1969 and 1971 in order to suit the purpose of the Students Cultural Centre. The original appearance of the building is similar to the present in its basic features (the volume, the corner tower, ornaments) but the structure and the decorations of the interior were changed in the reconstruction. The original corner entrance was closed then and a new spacious entrance with a hall was opened from Resavska Street. Despite the change in its function, and a partial change of form, owing to its corner position and characteristic architecture that reminisces a fortress, the Officers Club is a monument to the late nineteenth century development of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1895. године по пројекту архитеката Јована Илкића и Милорада Рувидића. И првобитна и садашња намена објекта од изузетног су значаја за развој града. Првобитна намена Официрског дома везана је за период снажења српске државе после проглашења краљевине, као и за традицију краја у коме се током XIX века налазио читав низ војних објеката (стара Милошева касарна, Мањеж, Касарна VII пука итд.). Дом је служио за рекреацију официрског кора. У међуратном периоду у Дому су одржавани балови, а током треће деценије и изложбе. У послератном периоду Дом је реконструисан (1969-1971) за потрeбе Студентског културног центра. Првобитни изглед Дома у основним цртама је сличан данашњем (габарит, угаона кула, орнаментика), али је при реконструкцији измењен ентеријер, како у структуралном, тако и у обликовном смислу. Некадашњи угаони главни улаз потпуно је затворен, а из Ресавске улице отворен је пространи улаз са холом. Упркос промени намене, као и делимичној промени облика, зграда Официрског дома захваљујући свом угаоном положају као и карактеристичној архитектури која асоцира на тврђаву, представља споменик развоја Београда крајем XIX века.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84