ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ИЗГЛЕД ЗАДЊЕ СТРАНЕ СПОМЕНИКА
 
ОБЕЛИСК, ДЕТАЉ
 
ЗАДЊИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА, ПРОЈЕКАТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Obelisk in Topčider Park

Споменик културе
Обелиск у Топчидерском парку

 
Lokacija     Location
 
 
 
The obelisk was erected to commemorate the return of Miloš Obrenović to Serbia and the establishment of the Obrenović dynasty; the year 1859 is carved on the monument. The simple shape of the stone cut pyramid, well-proportioned and modestly but skillfully decorated with low relief wreaths and heraldic area near the top give this memorial a monumental quality despite its unassuming proportions. The author of the memorial is Franc Loran, whose signature can be found on the monument. The location of the obelisk in the central avenue of the oldest part of the Topčider Park, in the axis of the bay window on the main façade of Prince Miloš’s residence, speaks of the taste and models of the time when it was erected, and has analogies in the baroque solutions of the palaces built in spacious gardens in the eighteenth century Europe. It is a unique solution of this type in Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Обелиск је подигнут у част повратка кнеза Милоша Обреновића у Србију 1859. године и успостављања династије Обреновића; у спомен на овај догађај на обелиск је уклесана 1859. година. Једноставан облик лепо пропорционисане камене зарубљене пирамиде, скромно али зналачки украшене профилисаним венцима и хералдичким пољима при врху, даје овом споменику монументалност и поред невеликих димензија. Аутор споменика је каменорезац Франц Лоран, чији се потпис налази на споменику.
Локација Обелиска у централној алеји најстаријег дела Топчидерског парка, а истовремено у оси еркера главне фасаде Милошевог конака, говори о укусу и узорима времена у коме је споменик подигнут. Аналогија се може наћи у барокним решењима двораца с вртовима у Европи XVIII века. На територији Србије представља јединствено решење овога типа.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/22
од 28.05.1965.