ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ УЛАЗА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР, НАОС
 
КОНАК, ГЛАВНИ ИЗГЛЕД
 
КОНАК, ЧЕОНИ ИЗГЛЕДИ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Monastery of the Presentation
of the Holy Virgin,
2, Vasilija Gaćeše Street

Споменик културе
Манастир Ваведење Пресвете Богородице,
Василија Гаћеше 2

 
Lokacija     Location
 
 
 
A foundation of Belgrade’s benefactress Persida R. Milenković built in 1937, the monastery complex consists of the church dedicated to the Holy Virgin and dormitories. Designed by the architect Petar Popović, an early exponent of the Serbian national style, the church is a cross-in-square with a central dome and four smaller domes above the corner bays. The five-domed design indicates reliance on 14th-century Serbian architecture. At the east end the church terminates in a five-sided apse connected with two rectangular side chambers, diaconicon and prothesis, and in a narthex with a choir loft at the west end. The west and most ornate of its three portals is accessed by a wide flight of stairs. The exterior is adorned with narrow undivided windows, rosettes, and with two large mullioned three-light windows, one each in the south and north façades. The masonry iconostasis contains icons in usual arrangement, while the wall paintings were executed in secco by the painter Dušan Mihailović in 1973–85.
Apart from architectural values of the church, the Monastery of the Presentation of the Virgin is a noteworthy example of how a monastic establishment can become a smoothly fitting part of a modern city.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Комплекс манастира Ваведење чине црква Пресвете Богородице и конак, подигнути 1937. као задужбина београдске добротворке Персиде Р. Миленковић. Црква је саграђена према пројекту архитекте Петра Поповића, једног од првих заговорника српског националног стила у савременој српској архитектури. Основа цркве је у облику уписаног крста са централном куполом нa пресеку и четири мање куполе између кракова крста. Петокуполно решење указује на узоре преузете из српске средњовековне архитектуре XIV века. На источном делу храма налази се пространа, изнутра полукружна, споља петострана апсида, из које се улази у бочне правоугаоне просторије – ђаконикон и проскомидију, док је на западу припрата са хором. Од укупно три портала најраскошније је обрађен онај на западној фасади са широким прилазним степеништем. Главни декоративни украс фасада чине уски једноделни прозори, розете и велике трифоре на северној и јужној страни. Зидана олтарска преграда сажетог облика има уобичајени распоред икона, а зидне слике изведене у техници al seco рад су академског сликара Душана Михаиловића из периода 1973-1985. Поред својих архитектонских вреднести, црква манастира Ваведења представља успешан пример повезивања сакралног објекта са савременим развојем града и његове околине.
 

Службени гласник РС бр. 115/05