ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
УЛАЗНА ПАРТИЈА
 
УЛАЗНА КАПИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
King Petar I Karađorđević’s House,
40, Vase Pelagića Street

Споменик културе
Кућа краља Петра I Карађорђевића,
Васе Пелагића 40
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house in which King Petar I Karađođević spent the last years of his life was built in 1896 for Belgrade merchant Đorđe Pavlović. It was conceived as a free-standing one-storey villa, surrounded by a spacious garden. The main eastern façade in the style of academism is dominated by a veranda with a classicistic porch and columns and a terrace with balustrade above it. The mansard roof with a dome is ornamented with a decorative wrought iron fence.
The house was rented and adapted for the Serbian king after his return to Belgrade in 1919. In accordance with the personality of King Petar, the interior of the residence was exceptionally modest. After his death (1921) the government of the Kingdom of Serbs, Croatians and Slovenians bought the villa in 1924 and intended it for the Museum of King Petar I. On that occasion a monumental gate was built with the portal reminiscent of the portals in the court palace complex at Terazije. Since the house itself had not a single mark indicating that a great ruler used to live in it, an inscription with the three crucial years from the king’s life, the emblem of the Kingdom of Serbia and the king’s monogram were placed at the entrance gate.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа у којој је краљ Петар Карађорђевић провео последње године свог живота, подигнута је 1896. године за београдског трговца Ђорђа Павловића. Замишљена је као слободностојећа једноспратна вила, окружена пространим вртом. Главном источном фасадом, обликованом у духу академизма, доминира веранда са класицистички обликованим тремом и стубовима, изнад којих је тераса са оградом у виду балустера. Мансардни кров са куполом украшен је лаком декоративном оградом од кованог гвожђа. Кућа је рентирана и адаптирана за потребе српског краља након његовог повратка у Београд 1919. године. У складу са личношћу краља Петра, ентеријер владарске резиденције био је изузетно скроман. После смрти краља (1921) Влада Краљевине СХС је откупила вилу 1924. године са намером да у њој смести Музеј краља Петра I. Том приликом на улазу у врт саграђена је монументална улазна капија, чији је портал израђен по узору на портале дворског комплекса на Теразијама. С обзиром да сама кућа није имала ниједно обележје које би указивало да је у њој живео један велики владар, на улазној капији је постављен натпис са три кључне године из живота краља, грб Краљевине Србије и краљев монограм.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92