ИЗГЛЕД ПРЕМА ДВОРШТУ
 
УЛАЗНА ПАРТИЈА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ЗАДЊА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Isidora Sekulić’s House,
70, Vase Pelagića Street

Споменик културе
Кућа Исидоре Секулић,
Васе Пелагића 70
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house where Isidora Sekulić spent the last years of her life was built on Topčider Hill between the two world wars as a typical family house with garden. The modest ground-floor building with simple façades has an impressive entrance staircase with loggia. Apart from the library and objects from her study, bequeathed by the author to the University Library in Belgrade, there is nothing else in the interior related to the fact that she used to live there for many years. The complex personality of Isidora Sekulić (1877-1858) is reflected in her pedagogical work, translations and her literature in the area of philosophy, aestheticism and literary criticism.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа у којој је Исидора Секулић провела последњих двадесет година свог живота саграђена је на Топчидерском брду у годинама између два рата као типична породична кућа са вртом. Скромним приземним објектом, једноставно обликованих фасада, доминира улазно степениште са лођом. Осим библиотеке и предмета из радне собе, које је књижевница завештала Универзитетској библиотеци у Београду, у ентеријеру готово ништа не упућује на њено вишегодишње живљење. Свестраност личности Исидоре Секулић (1877-1958) може се сагледати кроз њен педагошки, преводилачки и књижевни рад. Она је један од најзначајних есејиста домаће књижевности, чији радови залазе у област филозофије, естетике и књижевне критике.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84