ЕНТЕРИЈЕР ДНЕВНЕ СОБЕ
 
ИЗГЛЕД, ПРЕСЕК И ОСНОВЕ ОБЈЕКТА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Branislav Nušić’s House,
1, Šekspirova Street

Споменик културе
Кућа Бранислава Нушића,
Шекспирова 1
 
Lokacija     Location
 
 
 
Branislav Nušić had this house built towards the end of his life (Smederevo, 1864 Belgrade, 1938). The well-known Serbian dramatist spent there the last year of his life. It is typical Belgrade family house, built in 1937 after the design by engineer Zoran Tomić. Educated in Belgrade and Graz, Nušić was a diplomat, theatre director, head of the Art Department in the Ministry of Education and member of the Serbian Academy of Sciences. Owing to his exceptionally productive literary activity, he is one of the most significant comedy writers in Serbian literature. Apart from a rich literary legacy, the City Museum of Belgrade keeps the furniture from his study and drawing room, his personal objects, photographs and documents and intends to present them in the house as part of the memorial museum.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Типичну београдску стамбену кућу према пројекту грађевинског инжењера Зорана Томића познати српски комедиограф Бранислав Нушић је саградио пред крај свог живота 1937. године. Бранислав Нушић (Смедерево 1864 – Београд 1938), школован у Београду и Грацу, радио је у дипломатској служби, био управник позоришта, начелник Уметничког одељења Министарства просвете и члан Српске академије наука и уметности. Својим изванредно плодним књижевним стваралаштвом Нушић заузима једно од најистакнутијих места у комедиографској области српске књижевности. Поред богате књижевне заоставштине иза Нушића је, као његов легат, у Музеју града Београда остао намештај радне собе и салона, лични предмети, фотографије и документи, с намером да се у кући презентују у саставу меморијалног музеја.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1046/2
од 28.12.1967.