УЛИЧНИ ИЗГЛЕД
 
ЕНТЕРИЈЕР РАДНЕ СОБЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР СПАВАЋЕ СОБЕ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Dr. Aleksandar Belić’s House,
30, Augusta Cesarca Street

Споменик културе
Кућа доктора Александра Белића,
Аугуста Цесарца 30

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Dr. Aleksandar Belić was built in the late nineteenth century. It is a cottage type building, small and of modest architectural values. Aleksandar Belić, one of the leading linguists, world renowned scholar lived and worked in the house from 1940 to 1960. His library was in the house and there he wrote numerous linguistic works. Aleksandar Belić (1876-1960) was born in Belgrade, where he also died. He was educated in Belgrade, Odessa and Moscow. In 1899 he became professor at Belgrade College and later Belgrade University, where he taught many generations of linguists. Since 1906 he was full member of the Serbian Academy of Sciences and in 1937 he was elected its chairman. As chairman of the Serbian Academy he used his immense authority, energy and international renown to make this institution known in the world and Yugoslavia. He was at the same time the leading figure in other institutions such as the Institute for the Serbo-Croatian Language, the Kolarac People’s University and professional journals “Južnoslovenski filolog” and “Naš jezik”.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа др Александра Белића саграђена крајем XIX века, припада типу летњиковаца, малих димензија и скромних архитектонских вредности. У њој је од 1940. до смрти, 1960. године, живео и радио Александар Белић, један од водећих научника наше језичке науке, научник светског гласа. Ту се налазила његова библиотека, и ту су настала многа дела науке о језику. Александар Белић (1876-1960) рођен је и умро у Београду. Школовао се у Београду, Одеси и Москви. Од 1899. био је професор Велике школе, касније Београдског универзитета, где је подизао генерације језичких стручњака. Од 1906. био је редовни члан Српске академије наука која га 1937. године бира за свога председника. На челу Српске академије наука, Белић је својим огромним ауторитетом, изванредном ангажованошћу и међународним реномеом, допринео да се ова висока научна установа афирмише и код нас и у свету, истовремено водећи и друге институције, Институт за српскохрватски језик, Коларчев народни универзитет и редакције часописа „Јужнословенски филолог“ и „Наш језик“.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84