ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
ДЕТАЉ КРСТА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Cross from the Mali pijac,
Park between Karađorđeva Street and Svetоnikolski trg (Square)

Споменик културе
Крст са Мале пијаце,
Парк између Карађорђеве улице и Светониколског трга

 
Lokacija     Location
 
 
 
Together with the Vozarević’s cross at Vračar , the cross at the Little Marketplace near the Sava River was one of the first monuments erected in Belgrade. It was placed there in 1862 and today it stands in the park near hotel Bristol. The monument was financed by Ćira Hristić, a merchant from Belgrade, in honour of those who fell for the liberation of Belgrade in 1806. Cross-shaped monuments were frequent at the beginning of the revival of the Serbian state and conceptually they were symbols of Christian victory over the Turks.
Initially, the monument was placed on a piazzetta in front of the former hotel Bosna, near the building of Belgrade Cooperative. It consisted of a cross with trifoliate arms and a plinth, all made in red stone. It had a low metal-rod fence. As the only preserved original cross-like monument, the cross from the Little Marketplace represents material evidence that public monuments were erected in the still artistically undeveloped milieu such as Belgrade was in the mid-1800s.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Међу првим јавним споменицима у Београду подигнут је 1862. године Крст на Малој пијаци на Сави, који се данас налази у парку код хотела „Бристол“. Споменик је подигао београдски трговац Ћира Христић у част незнаних јунака који су погинули при ослобођењу Београда 1806. године. Споменици у облику крста, подизани у време формирања нововековне српске државе, у идејној равни носили су симболику победе хришћанства над Турцима.
Првобитно, споменик је постављен на пјацети испред некадашњег хотела „Босна“, у близини зграде Београдске задруге. Чинили су га крст са крацима у виду тролиста и постамент, израђени од црвенкастог камена. Био је ограђен ниском оградом од металних шипки. Као једини сачувани оригинални примерак споменика у виду крста, Крст са Мале пијаце представља материјално сведочанство о подизању јавних споменика у још увек уметнички неразвијеној средини, какав је био Београд средином XIX века.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87