ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1920.
 
ДЕТАЉ КРОВНОГ ВЕНЦА, АТИКА
 
УГАОНА ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ БАЛКОНА
 
ФАСАДА ПРЕМА КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1930.
 
 

Cultural monument
Bristol Hotel,
50, Karađorđeva Street

Споменик културе
Хотел „Бристол“,
Карађорђева 50

 
Lokacija     Location
 
 
 
Hotel Bristol was built as the building of the Insurance and Credit Association of the Belgrade Cooperative between 1910 and 1912, after the design by Nikola Nestorović, one of the leading Serbian architects of the time. The building is one of the first modern Belgrade hotels and an anthological example of contemporary Serbian architecture. Stylistically, the building has art nouveau elements and motifs and represents the mature phase of Belgrade Art Nouveau. With regard to the social and economic circumstances of the time when it was erected, the building of Hotel Bristol is a significant contribution to the engineering, architectural and town-planning development of Belgrade and an eminent work by architect Nikola Nestorović.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Хотел „Бристол“ подигнут је као зграда Осигуравајућег и кредитног друштва Београдске задруге између 1910. и 1912. године по пројекту Николе Несторовића, једног од тада водећих српских архитеката. Зграда представља један од првих великих модерних београдских хотела и антологијски је примерак савремене српске архитектуре. Стилска обрада зграде, изведена са сецесијским елементима и мотивима, представља зрелу фазу београдске сецесије. Зграда хотела „Бристол“ у односу на социјалне и материјалне прилике времена у коме је подигнута, представља значајан допринос грађевинском, архитектонском и урбанистичком развоју Београда и истакнуто је дело архитекте Николе Несторовића.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87