ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ, 1930.
 
КРАЉЕВ ДВОР И КАПЕЛА СВ. АНДРЕЈА, ОКО 1935.
 
БЕЛИ ДВОР, 1992.
 
БЕЛИ ПАВИЉОН И БАЗЕН – ВОДЕНО ОГЛЕДАЛО, ОКО 1932.
 
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ, СИТУАЦИЈА, 1938.
 
 
 
 
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ, 1930.
 
 

Cultural monument
The Royal Dedinje Compound,
96, Kneza Aleksandra Karadjordjevića Boulevard

Споменик културе
Дворски комплекс на Дедињу,
Булевар кнеза Александра Карађорђевића 96

 
Lokacija     Location
 
 
 

The Royal Dedinje Compound, built on the estate of King Alexander I Karadjordjević in 1924–1936, was intended as the royal family’s private residence. Prominently positioned on the forested Topčider-facing slope of Dedinje hill, it blends harmoniously into the surrounding landscape. The complex consists of a set of successively constructed buildings: Straw House, King’s Palace with Palace Kitchens, St Andrew’s Chapel, Palace Household building, Palace Guard building, Palace Gendarmerie building, and the White Palace with kitchens and garages, as well as the Palace Park with a bandstand and a swimming pool. Most of the complex was designed by Živojin Nikolić as chief architect, while the White Palace was a competition-winning design of the architect Aleksandar Djordjević. Some of the most prominent figures and studios of contemporary art, architecture, interior design and crafts took part in the construction and decoration of the complex, to mention but the architects Viktor Lukomski, Sergej Smirnov and Nikola Krasnov. Rich art collections lend particular importance to the interior, especially the collection of European and Yugoslav painting, the collection of Yugoslav sculpture, the tapestry and carpet collection, the silver, glass and porcelain collection, the furniture collection, as well as a library. Being the only royal residence preserved in its original form in Serbia and a testimony to a stage in the history of modern Serbia’s statehood, The Royal Dedinje Compound has particular cultural and historical value. It derives its natural and horticultural value from its sitting and a harmonious relationship between the architecture and the natural setting, as well as from its large, beautifully landscaped park. It is expressive of the prevailing aesthetic, social and stylistic standards in the architecture of the Kingdom of Yugoslavia. As a complex that keeps a remarkably rich collection of fine and decorative arts, it has high artistic, artisanal and aesthetic value. As a residence and a venue for state, ceremonial and official occasions, which has hosted many prominent persons and statesmen, the complex also has significance associated with events and persons important to national and world history.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Дворски комплекс на Дедињу подигнут је у периоду од 1924. до 1936. године,  на имању краља Александра I Карађорђевића, као приватна породична резиденција владара. Смештен је на најистакнутнијем положају Дедињског брега, чинећи хармоничну целину са непосредним природним окружењем пошумљене падине према Топчидеру. Комплекс чини низ сукцесивно насталих објеката - Сламната кућа, Краљев двор са објектом дворске кухиње, капела Светог Андреја, зграда дворског економата, зграда дворске страже, зграда дворске жандармерије и Бели двор са објектима кухиње и гараже, као и  дворски парк са Белим павиљоном, концертном терасом и базеном. Највећи део комплекса реализован је према замисли архитекте Живојина Николића као главног пројектанта, док је здање Белог двора реализовано по конкурсном решењу архитекте Александра Ђорђевића. У изградњи и уређивању објеката који чине комплекс учествовали су неки од најзначајнијих уметника, декоратера, занатских радионица и архитеката, међу којима посебно место припада архитектима Виктору Лукомском, Сергеју Смирнову и Николају Краснову. Посебан значај унутрашњем уређењу објеката дају богате збирке уметничких дела међу којима посебно место припада збиркама дела европског и југословенског сликарства, збирци југословенске скулптуре, колекцији тепиха и таписерија, колекцији предмета од сребра, порцелана и стакла, колекцији намештаја и библиотеци. Као једина изворно сачувана владарска резиденција у Србији, Дворски комплекс на Дедињу поседује посебне културне и историјске вредности и представља важно сведочанство развоја српске државности у трајању дужем од једног века. Избором локације на којој је подигнут, успостављањем складног односа између архитектонског решења и непосредног природног окружења, као и уређењем једне од најпространијих и најлепших парковских површина, комплекс поседује и посебне природне и хоритикултурне вредности. Својим архитектонским и стилским карактеристикама представља показатељ естетских, друштвених и стилских норми које су владале у градитељству Краљевине Југославије. Као комплекс који чува изузетно богату ризницу дела ликовне и примењене уметности, поседује високе уметничке, занатске и естетске вредности. Као резиденција и место протоколарних и званичних дешавања, кроз коју су прошле многе значајне светске личности и државници, објекат сведочи о важним догађајима и личностима за националну и светску историју.

 

Службени гласник РС бр. 11/10